Dialyse Centrum Hardenberg opmaat naar nieuw ziekenhuis

Onder grote belangstelling heeft Burgemeester Peter Snijders van Hardenberg donderdag 24 november 2011 het nieuwe DialyseCentrum Hardenberg geopend. Geassisteerd door cliënt Jannie Gossen stapte hij door een open deur waarin een poster hing met foto’s van de afgelegde weg van verbouwingen naar het fraaie eindresultaat. Met deze stap maakte hij symbolisch de weg vrij naar de toekomst van het centrum, dat gelegen is aan de overkant van het ziekenhuis. Maar er ligt nog meer in het verschiet. “Het zou mooi zijn als we er uiteindelijk in slagen het gezondheidspark, de sportboulevard en het nieuwe ziekenhuis van de grond te krijgen. Dat gaat gebeuren,” aldus de burgemeester.

Burgemeester Peter Snijders (midden) en Jannie Gossen (links) hebben zojuist het DialyseCentrum Hardenberg geopend. Rechts: Centrummanager Ben Brands. Foto (door Léon van der Brug, Saxenburgh Groep)

Centrummanager en projectleider Ben Brands van het DialyseCentrum Hardenberg introduceerde tijdens de officiële opening de verschillende sprekers als een volleerd gastheer. Mevrouw Gossen – “Zeg maar Jannie” – uit Gramsbergen toonde zich als cliënt een goede ambassadeur. Zij is sinds 1992 afhankelijk van dialyse. Na een transplantatieperiode van vier jaar is ze nu ruim zeven jaar weer aangewezen op dialyse. Sinds een paar weken gaat zij naar Hardenberg. “We hebben hier één grote familie. Iedereen doet z’n uiterste best om het ons naar de zin te maken.”

Kwalitatieve zorg dichtbij
Julide Bayrak, als internist-nefroloog (specialist in nierziekten) medisch verantwoordelijk voor het dialysecentrum, lichtte de centrumvisie toe: Kwalitatieve zorg dichtbij. Dat betekent volgens haar dat patiënten niet ver hoeven te reizen, dat de omgeving waarin ze verblijven licht en kleurig is en dat er bekwaam, toegankelijk en aardig personeel is. “Je hebt goed naar mij geluisterd Ben.”

Volgens Pauline Terwijn van de Raad van Bestuur van de Saxenburgh Groep, waar het centrum onder valt, heeft de organisatie zich ondernemend getoond, door de witte vlek rondom Hardenberg op het gebied van dialyse in te vullen. Door samenwerking met investeerders en de bereidheid van de zorgverzekeraar om dialysezorg in Hardenberg in te kopen, is deze voorziening mede mogelijk geworden. “Dialyse past in onze zorgverlening. Wij zijn als ziekenhuis gespecialiseerd in goede basiszorg. Wij staan voor diagnostiek, behandeling en nazorg, dichtbij huis, samen met onze huisartsen en ook met de ouderenzorg. Vandaag hebben we de opening van het DialyseCentrum, in februari het Open MRI Centrum en daarna volgt ook vast het nieuwe ziekenhuis. We moeten alleen de datum nog even invullen.” Pauline Terwijn gaf hiermee een voorzetje naar de zo lang gewenste ontwikkelingen voor de nabije toekomst.

Stafvoorzitter Ruud Blankenburgh is blij, niet alleen voor alle medisch specialisten, maar juist voor de patiënten, dat het centrum er staat. “Wij zijn er trots op en ik wil de burgers van Hardenberg hiermee feliciteren. Dit is concentratie van zorg. Wij laten zien dat zorg dichterbij beter kan.”

Keurmerk
Chris Hagen, verbonden aan het ziekenhuis in Amersfoort, is als expert op het gebied van nefrologie, betrokken geweest bij de kwalitatieve inrichting van het centrum. Hij memoreerde dat patiënten tot het jaar 2000, voor hemodialyse waren aangewezen op slechts 40 centra in heel Nederland. Dat betekende drie keer in de week ver reizen. Na de deregulering werd deze zorg veel toegankelijker. Als nefroloog heeft hij zich sterk gemaakt voor strenge kwaliteitseisen. “Vanaf 1 januari 2012 is het verplicht om een kwaliteitscertificaat te hebben. Dat hebben jullie niet, maar als nieuw centrum heb je twee jaar de tijd om dit te behalen. Het resultaat is mooi, de infrastructuur is klaar.” Zijn advies was om vooral samenwerking met de omgeving te zoeken, zodat het DialyseCentrum Hardenberg een volwassen centrum zal worden.

Nieuw ziekenhuis
De uitsmijter was voor Burgemeester Peter Snijders. Hij is bekend met het verzorgingsgebied van het DialyseCentrum vanwege zijn vroegere werk in Coevorden en zijn huidige burgemeesterschap in Hardenberg. Hij heeft geen moment getwijfeld om “Ja ik wil” te zeggen toen hij gevraagd werd om de opening van het centrum te verrichten. Vanwege sportblessures kent hij als patiënt het ziekenhuis van binnen. “Ik ben beter geworden. Mijn ervaringen met de Saxenburgh Groep zijn goed en dat wil ik ook graag zo houden. Het zou mooi zijn als we er uiteindelijk in slagen om het gezondheidspark, de sportboulevard en het nieuwe ziekenhuis van de grond te krijgen. Dat gaat gebeuren en die datum komt nog wel,” daarmee de voorzet van Pauline Terwijn inkoppend.

Samen met cliënt Jannie Gossen scheurde hij vervolgens de toegangsdeur naar de behandelruimte open, hiermee de weg vrijmakend voor het nieuwe en moderne DialyseCentrum Hardenberg.

Open huis
Zaterdag 26 november 2011 staan de deuren van het centrum voor iedereen open. Belangstellenden zijn van harte welkom tussen 10.00 en 16.00 uur. Adres: Zwingel 1 in Hardenberg. Medewerkers van het centrum staan graag klaar voor een rondleiding en uitleg. Vanwege beperkte parkeerruimte wordt gevraagd om zoveel mogelijk gebruik te maken van het parkeerterrein van het ziekenhuis.