Dialogen rond dementie

Het Alzheimer Centrum Limburg organiseert jaarlijks een serie Dialogen rond Dementie. De dialoog op woensdag 23 september aanstaande in het Maastricht azM heeft als titel ‘Depressie en geheugen’ en vindt plaats van 19.00 – 20.30 uur in de Greepzaal op niveau 4 van het azM. De toegang is gratis en de zaal is open om 18.30 uur. Inleiders deze avond zijn Drs. Sebastian Koehler, neuropsycholoog en onderzoeker Alzheimer Centrum Limburg, en Roger Thijs, verpleegkundig specialist psychiatrie Maastricht UMC+.

Depressie en dementie
Depressie behoort tot de meest voorkomende psychiatrische stoornissen onder ouderen en tot de top vijf van de ziektes met de grootste ziektelast en daling in levenskwaliteit in Nederland. Tegelijkertijd stijgt het aantal suïcidepogingen met toenemende leeftijd en met name onder 65+ers. Depressie bij ouderen gaat vaak gepaard met cognitieve stoornissen op het gebied van geheugen, uitvoerende functies en informatieverwerking. (n.b.:cognitie is het vermogen om te leren). Vroeger dacht men dat deze cognitieve stoornissen van voorbijgaande aard waren: wanneer de depressie opklaart, verdwijnen ook de geheugenproblemen. Wetenschappelijk onderzoek laat echter zien dat de cognitieve stoornissen van blijvende aard zijn. Sterker nog, bij een groep ouderen met depressie is zelfs sprake van cognitieve achteruitgang en zijn deze mensen mogelijk bijzonder kwetsbaar voor het ontwikkelen van dementie.

Aanspreekpunt
Verpleegkundigen binnen de kliniek zien dat neerslachtigheid, aanhoudende somberheid en depressieve stemming vaak gepaard gaan met een verminderde geheugenfunctie. Toch is die geheugenfunctie vaak niet gestoord. Wel is de aandacht en interesse voor omgeving en actualiteit afgenomen, waardoor de opname van informatie sterk afneemt. Met name bij ernstige depressies bij ouderen ligt de verdenking op dementie op de loer, zeker als ook andere functies het laten afweten.

Goede verpleegkundige observatie en begeleiding zijn van immens belang in de behandeling en zorg rondom ouderen met een depressie en geheugenproblemen.
Tevens is de verpleegkundige ook hét aanspreekpunt en ondersteuner van de mantelzorger binnen de kliniek.

Prognose
Wat kenmerkt deze groep ouderen? Kunnen we hier iets aan doen? Welke andere factoren voorspellen het ontstaan en de prognose van depressie op oudere leeftijd?
Drs. Sebastian Koehler, neuropsycholoog/onderzoeker/Alzheimer Centrum Limburg, zal vanuit de wetenschap de laatste ontwikkelingen en inzichten op dit gebied toelichten.
Op zijn beurt zal Roger Thijs, verpleegkundig specialist psychiatrie Maastricht UMC+, ons een blik gunnen vanuit verpleegkundig perspectief bij ouderen met een depressie en geheugenproblemen, die worden opgenomen binnen de kliniek.

De Dialogen rond Dementie zijn geënt op wetenschappelijk onderzoek en zijn bedoeld voor professionals, opleidingen en eenieder die geïnteresseerd is in verschillende aspecten van dementie. De bijeenkomsten zijn telkens opgebouwd uit inleidingen door professionals, daarna is er gelegenheid voor het publiek tot het stellen van vragen en aansluitend de mogelijkheid tot discussiëren.

Plaats een reactie