Diagnosticeren in de JeugdGGZ blijft bevoegdheid van deskundigen

Diagnosticeren is een vak apart. Het beeld, dat gemeenteambtenaren met een cursus Jeugd-GGZ op zak dat voortaan voor kinderen en jongeren met problemen gaan doen, is volstrekt onjuist. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) naar aanleiding van verschillende berichten in de media.

Gemeenten gaan de jeugdhulp zo organiseren dat het altijd artsen of andere deskundigen zijn die aangeven welke zorg kinderen in de Jeugd-GGZ nodig hebben. Met de overheveling van de Jeugdhulp naar gemeenten blijft immers de wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) natuurlijk nog steeds van kracht. Deze wet bepaalt of iemand bevoegd is om te diagnosticeren in de Jeugd-GGZ.

De conclusie dat gemeentelijke ambtenaren gaan bepalen of kinderen die ernstige geestelijke gezondheidsproblemen hebben wel of geen hulp krijgen, is volstrekt onjuist. Er zijn straks hulpverleners werkzaam in zorgteams die, net als de huisarts nu, problemen inventariseren en gaan zorgen dat deskundigen wordt ingezet. Maar naast hulpverleners is het ook voor beleidsambtenaren en loketmedewerkers die zich ook bezighouden met de jeugdhulp belangrijk dat zij deze wereld goed leren kennen. Met het oog daarop volgen zij nu verschillende cursussen. Maar dat wil nog niet zeggen dat zij daarmee bevoegd zijn om straks te kunnen gaan diagnosticeren.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdhulp. Staatsecretaris Van Rijn heeft het wetsvoorstel die deze overheveling wettelijk regelt op 1 juli naar de Tweede Kamer gestuurd.

Volgens dit wetsvoorstel wordt alle jeugdhulp, ook de Jeugd-GGZ, de verantwoordelijkheid van alle gemeenten. De VNG en het ministerie van VWS zijn in het transitiebureau verenigd om gemeenten te ondersteunen op de voorbereiding op die taak. Daarbij draagt het transitiebureau en de VNG actief uit dat gemeenten hun kennis dienen te verruimen om de jeugdhulp goed te kunnen uitvoeren. Dat doen zij onder andere door informatie op te halen in het veld bij zorgaanbieders en ook door trainingen en cursussen.

Plaats een reactie