Diagnosegegevens op factuur in GGZ niet nodig

0
736

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in haar GGZ-regelgeving een uitzondering gemaakt op het gebied van de privacy. Dit heeft zij gedaan na een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). GGZ-patiënten kunnen bij hun behandelaar aangeven dat ze bezwaar hebben tegen vermelding van hun diagnosegegevens op de factuur.

Wie privacybezwaren heeft, kan met zijn of haar behandelaar een verklaring ondertekenen waarin staat dat de patiënt geen diagnose-informatie op de factuur wil hebben. Die verklaring moet de GGZ-behandelaar of de cliënt met de factuur naar de zorgverzekeraar sturen. De NZa maakt de uitzondering ook mogelijk voor aanleveren van gegevens aan DIS, een digitale databank waarin informatie over DBC’s wordt opgeslagen.

Het feit dat deze uitzonderingsmogelijkheid er nu is, zegt niets over de veiligheid van declaratiegegevens in de GGZ. Op de factuur staan geen persoonlijke details van de behandeling, die blijven tussen patiënt en arts. Wel staat er een code op de factuur. Met deze code kunnen consumenten en verzekeraars nagaan welke zorg zij voor welke prijs geleverd hebben gekregen.

Voor de naar verwachting kleine groep mensen die deze gecodeerde informatie niet op hun factuur wil, heeft de NZa nu een extra waarborg gecreëerd. Met de aangepaste regeling hoopt de NZa gevoelens van onveiligheid bij deze personen weg te nemen, daar waar het de bescherming van hun persoonlijke levenssfeer in het declaratieproces betreft.

Vorig artikelEK Voetbal groot succes voor Nederlandse bedrijven
Volgend artikel4-MA per direct op lijst 1 van Opiumwet
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is de onafhankelijke toezichthouder op de zorg. De NZa heeft de opdracht goed werkende zorgmarkten te maken en te bewaken. Dit doet zij samen met de sector. Daarbij staan de belangen van de consument centraal. Door de intrede van marktwerking hebben zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer vrijheid en eigen verantwoordelijkheid. Zij kunnen vrij onderhandelen over de prijs van zorg. Regelgeving en vaste tarieven worden meer en meer losgelaten. Waar het kan, moet eigen verantwoordelijkheid worden genomen. Dat betekent echter niet dat er helemaal geen regels meer zijn en geen verantwoording meer hoeft te worden afgelegd. Als de belangen van de consument in het geding komen, grijpt de NZa in.