Diagnose vasculaire dementie vergt nieuwe criteria

Vasculaire dementie is na de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende vorm van dementie. Toch is er over vasculaire dementie weinig bekend. Naar aanleiding van haar promotieonderzoek pleit Salka Staekenborg voor het formuleren van nieuwe criteria voor diagnose van deze ziekte. Staekenborg promoveert op 23 december aan VU medisch centrum op dit onderwerp.

Al heel lang is bekend dat vasculaire dementie gerelateerd is aan beschadiging van de bloedvaten in de hersenen, maar daarnaast spelen ook neurologische afwijkingen een rol. Staekenborg onderzocht de schade aan de bloedvaten in de hersenen rechtstreeks door middel van MRI. Verder onderzocht zij de relatie tussen schade en bloedvaten en neurologische symptomen als geheugenverlies en gedragsverandering. Uit het onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de patiënten vooral schade heeft aan kleine bloedvaten. Lang is gedacht dat vooral de schade aan de grote bloedvaten het belangrijkste probleem was. Het beoordelen van de schade van bloedvaten in de hersenen door middel van MRI levert een veel directere diagnose op dan het meten van neurologische symptomen.

Delen uit het onderzoek van Staekenborg zijn eerder gepubliceerd in het internationale wetenschappelijke tijdschrift ‘Stroke’. Staekenborg voerde haar onderzoek uit bij het Alzheimercentrum VUmc.

Over het Alzheimercentrum VUmc
Het Alzheimercentrum VU medisch centrum is één van de vier Alzheimercentra in Nederland. De speerpunten van het onderzoek van het Alzheimercentrum VUmc zijn vroegdiagnostiek, dementie op jonge leeftijd en nieuwe therapievormen. De ambitie van het Alzheimercentrum VUmc is om uit te groeien tot het leidende centrum op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en het bedrijfsleven leveren financiële ondersteuning aan de ambities van het Alzheimercentrum. Het Alzheimercentrum VUmc staan onder leiding van prof.dr. Philip Scheltens.

Plaats een reactie