Diabeteszorg is toegerust voor de strijd

Bijna 90% van de zorgverleners die werkzaam zijn binnen diabeteszorg en -preventie, werkt conform de NDF Zorgstandaard Diabetes.

Nationaal Actieprogramma Diabetes, logo

Dit blijkt uit representatief onderzoek onder zorgverleners dat donderdag 18 april 2013 gepresenteerd wordt op de Conferentie ‘Ruim baan voor regionale diabeteszorg en -preventie op maat!’ van het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD). Daarmee is de belangrijkste doelstelling van het NAD gerealiseerd.

De NDF Zorgstandaard omschrijft de norm voor de inhoud, organisatie en kwaliteit van diabeteszorg en -preventie. Dat het overgrote deel van de zorgverleners nu aangeeft te werken volgens de norm is een geweldig resultaat voor het 4-jarige actieprogramma dat in mei afloopt én een enorme opsteker voor het beleid van het ministerie van VWS. Het ministerie ziet het werken met zorgstandaarden als een van de belangrijkste instrumenten in de aanpak van diabetes en andere chronische ziekten. Enerzijds om de kwaliteit van de geboden zorg te waarborgen, anderzijds ook om de effectiviteit hiervan te optimaliseren.

Reactie van Inge de Weerdt, directeur Nederlandse Diabetes Federatie (NDF), op nieuwe RIVM-cijfers: “Hoogste tijd voor vergelijkbare diabetescijfers om kwantiteit maar vooral ook kwaliteit van diabeteszorg in beeld te krijgen.”

Gebruiksvriendelijke zorgstandaard
De brede toepassing van de NDF Zorgstandaard was het hoofddoel van het NAD, dat de Nederlandse Diabetes Federatie in opdracht van het ministerie van VWS coördineert. NDF directeur Inge de Weerdt: “Vier jaar geleden bleek dat de zorgstandaard wel breed gedragen was binnen het diabetesveld, maar ook in een aantal opzichten te abstract om daadwerkelijk toe te passen in de dagelijkse praktijk van zorgverleners. Binnen het NAD hebben we ons daarom vooral gericht op het ‘gebruiksvriendelijk’ maken van de standaard. We hebben daarvoor zo’n 50 concrete implementatie-producten ontwikkeld, die de toepassing van de zorgstandaard in de praktijk faciliteren. En dat werkt!.”

Veel winst te behalen met preventie
De Weerdt: “Dat is vooral winst voor alle mensen met (een hoog risico op) diabetes. Zij krijgen de multidisciplinaire zorg waar zij recht op hebben. Een prestatie waarmee het diabetesveld opnieuw zijn koploperspositie bevestigt. Maar daarmee is de race niet gelopen. Het diabetesveld staat in de startblokken om de volgende slag te maken: van standaard naar maatwerk. De NDF Zorgstandaard moet het vertrekpunt zijn voor diabeteszorg en -preventie op maat.”

Dat met preventie nog veel (gezondheids)winst valt te behalen, blijkt ook uit de nieuwste RIVM-cijfers die vandaag tijdens de conferentie bekend gemaakt worden. Het is volgens de Weerdt dan ook terecht dat diabetes een van de speerpunten is in de brief over het Nationaal Programma Preventie die VWS vorige week naar de Tweede Kamer stuurde. “Overigens verwachten we niet dat de oplossing alleen maar uit Den Haag kan komen. Daarom zijn we op dit moment als NDF hard aan de slag met het starten van publieke-private samenwerkingsvormen om daadwerkelijk het verschil te maken met een gezamenlijke, integrale aanpak in de regio. Een aanpak waarbij nadrukkelijk ook de focus ligt op preventie.”

Meer data nodig voor effectieve aanpak
Het RIVM presenteert donderdag 18 april 2013 de nieuwste cijfers over diabetes. Volgens deze cijfers is diabetes volksziekte nummer 1. Meer dan 800.000 mensen in Nederland hebben diabetes. Jaarlijks komen hier ongeveer 87.000 nieuwe patiënten bij. Het RIVM-onderzoek geeft verder aan dat het aantal mensen met diabetes in werkelijkheid een kwart hoger ligt dan de gediagnostiseerde 801.000, omdat mensen diabetes hebben zonder dat zij dit weten.

Inge de Weerdt: “De cijfers zeggen veel maar we zouden veel meer moeten willen weten. We hebben het nota bene over volksziekte nummer 1. In de meeste Europese landen wordt er beter geregistreerd, bijvoorbeeld in Finland en België. Uit deze registraties komt, naast gegevens over aantallen mensen met diabetes, ook veel informatie naar voren over complicaties, effecten van behandeling, comorbiditeit en over de kwaliteit van de geboden zorg. Belangrijke parameters voor een effectieve aanpak. Vandaar dat we tijdens de conferentie wederom pleiten voor de beschikbaarheid van landelijke vergelijkbare diabetescijfers en -gegevens.”

Plaats een reactie