Diabetespatiënt kan minder vaak naar de huisarts

Goed ingestelde diabetespatiënten hoeven geen vier maar slechts twee keer per jaar bij de huisarts langs te komen. Dat concludeert arts-onderzoeker Paulien Wermeling van het UMC Utrecht in haar promotieonderzoek. De huisartsenrichtlijn wordt hierop aangepast.

Diabetespatiënten bezoeken nu vier maal per jaar de huisartsenpraktijk. Eén keer voor de jaarcontrole door de huisarts en drie keer voor een check de praktijkondersteuner. Deze frequentie is echter niet gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de vraag is dus of vier keer per jaar wel nodig is.

Paulien Wermeling onderzocht daarom zo’n 2.200 diabetespatiënten uit heel Nederland gedurende anderhalf jaar. Het zijn patiënten die nog geen insuline gebruiken. De helft kreeg de normale vier controles per jaar, de andere helft hoefde zich slechts twee keer per jaar bij de huisarts te melden. Wermeling inventariseerde voor en na het onderzoek de streefwaarden van de patiënten. Het gaat om bloeddruk, cholesterolgehalte en suikerconcentratie.

Uit de resultaten bleek dat zeventig procent van de patiënten onder de streefwaarden gebleven was. Het maakte niet uit of ze daarvoor vier of twee keer per jaar bij de huisarts geweest waren. “Het betekent dat alle goed ingestelde diabetespatiënten in Nederland, zo’n 120.000, zouden kunnen volstaan met twee jaarlijkse bezoeken aan de huisarts”, concludeert Wermeling. Ongeveer een derde van de patiënten stelt overigens prijs op vier controles per jaar.

Op basis van Wermelings resultaten zal de nieuwe huisartsenstandaard ‘Diabetes mellitus type 2’ adviseren om twee jaarlijkse controles uit te voeren. Het Nederlandse Huisartsen Genootschap stelt deze richtlijn op.

Minder huisartsbezoeken leidt tot lagere zorgkosten. Uitgaand van 120.000 patiënten die twee consulten per jaar minder afnemen, zou het om een besparing van ongeveer 6 miljoen euro per jaar kunnen gaan. Het verlaagt ook de werkbelasting van huisartsenpraktijken.

Paulien Wermeling is op dinsdag 4 juni 2013 gepromoveerd. Prof. dr. Guy Rutten van het UMC Utrecht begeleidde het onderzoek, dat deels mogelijk werd gemaakt door een subsidie van ZonMw.

Plaats een reactie