Diabetesmedicijn kan tot vitaminetekort leiden

Langdurig gebruik van metformine door mensen die type-2-diabetes (suikerziekte) hebben, kan leiden tot een tekort aan vitamine B12. Dat tekort kan vermoeidheid, bloedarmoede en klachten van het zenuwstelsel veroorzaken. Dat hebben onderzoekers van het Maastricht UMC+ ontdekt.

Er zijn in Nederland ongeveer 800.000 mensen van wie bekend is dat ze lijden aan type-2-diabetes. Van die 800.000 gebruikt ongeveer 70 procent metformine om het risico op hart- en vaatziekten te verkleinen. Maastrichtse en Drentse onderzoekers, onder leiding van prof. dr. Coen Stehouwer en dr. Adriaan Kooy, hebben nu gevonden dat je van metformine een vitaminetekort kunt krijgen, namelijk een tekort aan vitamine B12. Dat tekort kan leiden tot vermoeidheid, bloedarmoede en klachten van het zenuwstelsel.

Dat soort klachten en verschijnselen komen überhaupt vaak voor, en worden dan meestal geweten aan de ziekte diabetes zelf, danwel aan veroudering. Met andere woorden: artsen trekken al gauw de conclusie dat er niets aan te doen is. Nu is uit ander onderzoek bekend dat vitamine B12-tekort door metformine voorkomen kan worden, en ook behandeld. Maar dan moet de behandelend arts er wel aan denken dat het tekort het gevolg kan zijn van het gebruik van metformine, en niet van de ziekte zelf of van veroudering.

Huidige richtlijnen zeggen hier niets over. Het onderzoek van prof. dr. Stehouwer e.a. onder 390 patiënten bij drie Nederlandse klinieken laat zien dat het nuttig kan zijn regelmatig de vitamine B12-spiegels te controleren of in ieder geval een mogelijk vitamine-B12-tekort door metformine te overwegen als patiënten klachten hebben die in dat beeld passen.

Het onderzoek toont ook nog maar eens aan dat er zelfs bij geneesmiddelen die miljoenen mensen decennialang gebruiken, toch nog nieuwe en belangrijke bijwerkingen kunnen worden ontdekt, in dit geval nota bene een bijwerking die te voorkomen en te behandelen is.

Plaats een reactie