Nu ook Diabetes-standaarden eenvoudig online toe te passen

Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) ontwikkelt in samenwerking met ExpertDoc, uitgever van (online) informatieproducten voor de medische professional, de beslissingsondersteunende webservice NHGDoc. Deze service helpt huisartsen om ‘zorg op maat’ in hun praktijk te leveren. Huisarts en tevens projectleider bij het NHG Kees in ’t Veld: “Door een eenvoudige implementatie van de standaarden is de huisarts in staat om kennis direct tijdens het spreekuur toe te passen. Door de toepassing van NHGDoc wordt de praktijkvoering op belangrijke terreinen optimaal ondersteund. Helemaal nu ook naast alle NHG-richtlijnen op het gebied van cardiovasculaire- en leverziekten ook de diabetes-standaard is geïmplementeerd.”

Informatie direct bruikbaar tijdens het spreekuur
NHGDoc bestaat uit een automatische alertservice en een consultatieservice op aanvraag.

Zodra een huisarts een patiëntendossier in het Huisarts Informatie Systeem opent, wordt NHGDoc actief. Is er sprake van klinisch relevante verschillen tussen het medisch dossier en de standaarden van het NHG, dan krijgt de huisarts een alert in de vorm van een pop-up te zien. De alert wijst op ontbrekende klinisch relevante medische gegevens die volgens de NHG-standaarden ontbreken of nog kunnen worden bijgewerkt. Of geeft een relevant medicatie- en/of behandeladvies.

Is er behoefte aan meer informatie of twijfelt de huisarts of een patiënt baat heeft bij doorverwijzing naar een specialist, dan kan gebruik gemaakt worden van de consultatieservice, ook wel te beschouwen als een ‘online intercollegiaal consult’.

Voordelen NHGDoc
Door het gebruik van NHGDoc in de huisartsenpraktijk wordt het eenvoudiger om de NHG- standaarden tijdens het spreekuur toe te passen. De kwaliteit van de geleverde zorg kan hier door verbeterd worden.

Inmiddels wordt NHGDoc gebruikt door meer dan 240 huisartsen met de systemen Promedico of MicroHIS. Op dit moment zijn alle NHG-standaarden op het gebied van cardiovasculaire-, lever- en diabetesziekten in NHGDoc geïmplementeerd. In de nabije toekomst worden ook andere domeinen, zoals schildklierziekten en COPD, toegevoegd. In gesprekken met andere HISsen worden aansluitmogelijkheden verkend.

Plaats een reactie