Diabetes? Dan veel vertraging bij rijbewijsverlenging

Diabetesvereniging Nederland (DVN) heeft in vier maanden tijd 260 meldingen gekregen van mensen die problemen ondervinden met het verlengen van het rijbewijs. Doordat ze aangeven diabetes te hebben, komen ze in een woud van regels en formulieren terecht waardoor de rijbewijsverlenging veel frustratie oplevert en veel geld kost. Onnodig, vindt DVN. Inmiddels heeft het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) dit signaal van DVN ontvangen. Beide organisaties werken samen aan verbeteren van de procedures.

De meldingen die DVN ontving, gaan alle over de onrechtvaardigheid die mensen met diabetes ervaren ten opzichte van mensen zonder diabetes.

Er is een woud van regelgeving en procedures. Betrokken instanties werken langs elkaar heen waardoor mensen zonder rijbewijs komen te zitten met alle gevolgen van dien.

De meest genoemde klachten zijn:
• De verlenging van het rijbewijs bij diabetes kost gemiddeld vier maanden, zegt het CBR. Maar met enkele extra keuringen loopt dit al gauw op naar langer dan een half jaar.

• De regelgeving en procedures zijn niet transparant. Gemeente, artsen en CBR verstrekken verschillende informatie waardoor niet helder is welke stappen wanneer moeten worden ondernomen.

• Daarnaast worden automobilisten met diabetes geconfronteerd met extra kosten voor keuringen waarvan nut en noodzaak niet altijd duidelijk is. Zo kost het ontvangen van de Eigen Verklaring van de gemeente al minimaal 25 euro, terwijl de automobilist dit formulier zelf moet invullen. Daarbij moet een automobilist met diabetes meer kosten maken aan keuringen ten opzichte van mensen zonder diabetes (100 tot zelfs 350 euro) terwijl zij wel al extra onder reguliere controle staan.

• Het CBR vraagt aan mensen met diabetes een aparte keuring bij de eigen oogarts, waarvoor aanvullend moet worden betaald terwijl die keuring weinig meer omvat dan een reguliere controle. Dit kan volgens DVN bij een jaarlijkse controleafspraak worden meegenomen, zonder aanvullende kosten.

Woud aan regelingen en organisaties
Bij de verlengingsprocedure krijgt de automobilist te maken met de gemeente, het CBR, keuringsartsen en medisch specialisten. Bij elke stap hoort een formulier, een wachttijd en doorlooptijd. Het blijkt dat een overzicht van de procedure ontbreekt.

DVN-directeur Maarten Ploeg: ‘Uit de meldingen spreekt onrecht over de ongelijke behandeling van mensen met diabetes, ten opzichte van andere automobilisten. Met onze nieuwe en betere informatie kunnen we een goed antwoord geven op vragen over diabetes en het rijbewijs. Wij constateren dat er nog veel te verbeteren is in procedures en transparantie. Onze bevindingen hebben we inmiddels gedeeld met het CBR. Wij werken graag met hen en andere partijen samen om de procedure helder, goedkoop en vooral kort te maken.’

Ploeg nogmaals: ‘Mensen met diabetes in Nederland doen actief aan zelfmanagement zodat de risico’s bij autorijden minimaal zijn. Onze diabeteszorg is zo geregeld dat mensen in een jaar vele artsen zien. Eventuele problemen zijn dan ook allang bekend bij de patiënt en artsen. De vijf-jaarlijkse rijbewijscyclus kan in onze optiek 10 jaar worden. Dan wordt iemand met diabetes niet benadeeld ten opzichte van iemand zonder diabetes. Ook kan het hele traject van formulieren en keuringen veel simpeler.’

DVN heeft de huidige procedures, termijnen en kosten inzichtelijk gemaakt om ergernis te verminderen. Alle informatie hierover is te vinden via www.diabeteswiki.nl. DVN blijft aanspreekpunt voor klachten en zal waar mogelijk mensen met diabetes helpen om hun weg te vinden in de regelingen.

Meer informatie
Brochure CBR: Diabetes mellitus en het rijbewijs

Wil je meer gezondheidsnieuws ontvangen, dan kun je natuurlijk ook fan worden van de Facebook pagina van de Gezondheidskrant.

Plaats een reactie