Deventer Ziekenhuis start met thuishemodialyse

Vanaf maandag 17 oktober 2011 worden in het Deventer Ziekenhuis 2 patiënten opgeleid die medio januari starten met het thuis dialyseren.

Het Deventer Ziekenhuis biedt een veelheid aan dialysebehandelingen. Enkele ervan – zoals nachtdialyse en om-de-dag-dialyse – zijn erop gericht de patiënt zoveel mogelijk vrijheid en zelfstandigheid te geven. Dit jaar komt daar de thuishemodialyse bij.

Leren bedienen
Om thuis te dialyseren, wordt de patiënt 3 maanden lang opgeleid onder expertise van Dianet Utrecht. Niet alleen leert hij alles over de werking van het dialyseapparaat, maar ook andere zaken zoals het zichzelf leren aanprikken op de shunt komen aan bod. De patiënt krijgt een dialysemachine thuis geïnstalleerd. Na de opleiding moet de patiënt dan in staat zijn om met hulp van een partner, of een verpleegkundige te dialyseren.

Regiofunctie
In het Deventer Ziekenhuis zijn 3 verpleegkundigen opgeleid die de patiënt vanaf maandag kunnen instrueren en begeleiden. De patiënt blijft overigens wel onder behandeling van de internist-nefroloog in het Deventer Ziekenhuis. Het logistieke gedeelte rondom de thuishemodialyse blijft onder verantwoording van Dianet Utrecht.

Het ziekenhuis kan jaarlijks minimaal 4 patiënten voor thuisdialyse opleiden. Naast patiënten van de eigen afdeling denkt het ziekenhuis ook patiënten uit de regio te kunnen aantrekken voor deze vorm van hemodialyse.

Plaats een reactie