Deventer Ziekenhuis opent Oncologisch Centrum

Patiënten met darmkanker worden vanaf 20 maart 2012 door het multidisciplinair team behandeld en begeleid in het Oncologisch Centrum Deventer in het Deventer Ziekenhuis.

Het Deventer Ziekenhuis richt zich op brede basiszorg, maar wil daarnaast excelleren op E-Health en oncologie. Met deze bedoeling is het Oncologisch Centrum Deventer(OCD) opgericht.

Deventer Ziekenhuis, in vertrouwde handen

Verbeteren kwaliteit
Als de diagnose kanker is gesteld, wordt de patiënt geconfronteerd met verschillende zorgverleners en onderzoeken. Door clustering van kennis en kunde binnen het ziekenhuis, het optimaliseren van voorlichting aan en begeleiding van de patiënt en het efficiënter inrichten van werkprocessen wordt behandeling en zorg nog verder verbeterd. Directe betrokkenheid van patiëntenorganisaties waarborgt inbreng vanuit de patiënt en zijn/haar ervaring.

OCD
Voor patiënten met darmkanker betekent dit dat de maag-darm-leverarts (MDL), de oncoloog, de chirurg én radiotherapeut (vanuit het RISO) het eigen spreekuur op een en dezelfde polikliniek houden. Iedere patiënt heeft een vast aanspreekpunt (gespecialiseerd verpleegkundige) die hem/haar gedurende het traject van behandeling en zorg begeleidt en ondersteunt. Het multidisciplinair overleg, dat tweemaal per week plaatsvindt, garandeert voortgang in de uitvoering van de behandeling en zorg. Het OCD start met de behandeling en zorg voor darmkankerpatiënten. De verwachting is dat in het najaar ook patiënten met prostaat en longkanker van dit OCD gebruik zullen gaan maken.

Regiofunctie
Het Deventer Ziekenhuis is van oudsher gespecialiseerd in oncologische zorg. Specialisten van de vakgroepen MDL, Chirurgie, Interne Geneeskunde en Radiologie hebben in de loop der jaren een ruime expertise in de behandeling van kanker. Hierin heeft ook het naastgelegen RISO(radiotherapeutisch instituut) een onmisbare rol. Daarnaast heeft het Deventer Ziekenhuis contact met alle gespecialiseerde centra in Nederland. Het OCD maakt het mogelijk ook in de toekomst aan de hoge eisen van oncologische behandeling en zorg te kunnen voldoen en hierin de regiofunctie te behouden.

Plaats een reactie