Deurwaarders lokken agressief gedrag uit

Gerechtsdeurwaarders behoren tot de beroepsgroepen die het meest in aanraking komen met agressie en geweld. Daarbij is de afgelopen jaren het aantal klachten tegen gerechtsdeurwaarders fors toegenomen.

Proefschrift

Marjolein Odekerken stelt in haar proefschrift de volgende vraag centraal: Waarom zijn er (escalerende) conflicten tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren en waarom nemen die in aantal toe? In haar praktijkgerichte empirische onderzoek wordt op basis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gekeken naar de achtergrond van de conflictueuze interacties.

Toegenomen spanningen

De relatie tussen deurwaarders en schuldenaren heeft op zichzelf een conflictueus karakter. Daarbij hebben verschillende ontwikkelingen in de samenleving ervoor gezorgd dat de spanningen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren zijn toegenomen: de verhevigde schuldenproblematiek en nieuwe en ingrijpende bevoegdheden van schuldeisers, de mondigheid van burgers en veranderingen in het gerechtsdeurwaardersambt, zoals de marktwerking.

vrouw, boos
Spanningen tussen gerechtsdeurwaarders en schuldenaren zijn toegenomen.

Onrechtmatig

Aan de hand van praktijkcases presenteert Marjolein Odekerken een typologie van verschillende conflictueuze interacties:

  1. vluchtige interacties;
  2. confronterende interacties;
  3. strategische interacties en
  4. harde interacties.

Deze vier typen laten zien hoe belangrijk het concrete gedrag van gerechtsdeurwaarders én schuldenaren is bij conflicten waarin de spanningen oplopen.

Uit haar onderzoek blijkt dat het gedrag van de gerechtsdeurwaarder soms onrechtmatig en onbehoorlijk is. In de commerciële context is de van oudsher pacificerende functie van de gerechtsdeurwaarder naar de achtergrond verdwenen en lokt hij met zijn gedragingen nu zelf conflicten uit in plaats van die te voorkomen.

hand geven, man
Sociale en communicatieve vaardigheden.

Sociale rol

Odekerken pleit voor een heropleving van zijn sociale rol. Belangrijk is dat de gerechtsdeurwaarder al in een vroeg stadium uitvoerig wordt getraind in zijn sociale en communicatieve vaardigheden.

Promotie

Marjolein Odekerken promoveert op 4 december 2017 aan de Universiteit Utrecht op haar proefschrift ‘Het incasseren van ongenoegen: deurwaarders en schuldenaren’. Promotor van haar proefschrift is Prof. dr. A.F.M. Brenninkmeijer.

Plaats een reactie