Depressieve Nederlanders nog niet bekend met online psychische hulp

Ruim negen op de tien Nederlanders (92%) voelt zich wel eens somber, meestal door financiële zorgen (47%) of het verlies van naasten (40%). Veertien procent van de Nederlanders voelt zich doorgaans depressief, een kleine 4% zelfs zwaar depressief. De meeste Nederlanders (62%) voelen zich echter over het algemeen (heel erg) opgewekt. Online zelfhulptools tegen depressie zijn bij het grote publiek nog niet in zwang. Dit blijkt uit onderzoek van de Nationale Zorgbarometer, uitgevoerd door Blauw Research in opdracht van Zorgverzekeraar VGZ.

Bijna een kwart (23%) van de Nederlanders zegt regelmatig of zelfs vaak depressieve gevoelens te hebben. Driekwart van de Nederlanders geeft aan wel eens last te hebben van minimaal één van de symptomen die bij depressie horen. Vooral een verstoord slaappatroon (37%) en rusteloosheid (37%) komen regelmatig voor.

Jeanette Horlings-Koetje, directeur Zorginkoop van VGZ: “Uit ons onderzoek blijkt dat bijna de helft (48%) van de Nederlanders denkt dat er een taboe op depressie rust en ruim een derde (36%) vindt dat depressie echt iets van deze tijd is. Tegelijkertijd heeft slechts 24,6% wel eens gehoord van online zelfhulptools voor depressieve klachten. Juist bij depressies en de schaamte die mensen daarbij voelen, biedt online hulp uitkomst. Met programma’s als Moodlifter, Beating the blues en Kleur je leven, die we bij VGZ gratis aanbieden aan onze verzekerden, kunnen mensen in de anonimiteit van de eigen thuisomgeving hulp krijgen als ze zelf hun sombere gevoelens niet te boven komen. Dit is bewezen effectief, dus we hopen dat we hiermee de drempel om hulp te zoeken helpen verlagen”.

Minder somber met het verstrijken van de jaren
Ruim negen op de tien Nederlanders (92%) zijn wel eens somber. Vooral financiële problemen (47%), het verlies van naasten (40%) of gezondheidszorgen (33%) zijn hier de oorzaak van. Vrouwen voelen zich vaker wel eens somber dan mannen, zij zijn ook gevoeliger voor de problemen van vrienden of familie (37% vs. 21%) en voor eenzaamheid (26% vs. 19%). Mannen worden vaker dan vrouwen somber van stress op werk of school (32% vs. 25%). Vijftigplussers zijn minder vaak somber dan gemiddeld (86% vs. 92%), terwijl jongeren zich minder vaak dan gemiddeld (extreem) opgewekt voelen (40% vs. 62%).

Man drinkt goed glas wijn, vrouw gaat shoppen
Nederlanders menen dat somberheid kan zorgen voor gezondheidsklachten (58%), minder sociale contacten (58%) en slapeloosheid (58%). Goede remedies tegen somberheid zien Nederlanders in: tijd voor jezelf nemen (52%) en veel buiten zijn (46%). Ook een goed gesprek (39%), rust nemen (38%) en sporten (37%) zouden hierbij kunnen helpen. Vrouwen zien ook oplossingen in aan leuke dingen denken (36% vs. 27%), yogalessen nemen (14% vs. 7%) of een keer goed shoppen (10% vs. 3%). Mannen zien hun heil eerder in sporten (43% vs. 31%) of een goed glas wijn (13% vs. 8%). Mensen die zich structureel depressief voelen denken vaker dan gemiddeld dat een bezoek aan een psycholoog of huisarts (31% vs. 17%) of antidepressiva (22% vs. 6%) een oplossing kunnen zijn voor depressieve gevoelens.

De Nationale Zorgbarometer
De Nationale Zorgbarometer is een initiatief van VGZ en laat zien hoe Nederlanders denken over de zorg in Nederland. De Nationale Zorgbarometer meet het oordeel van de Nederlanders over de zorg en zorgverleners op basis van een aantal vaste thema’s. Ieder kwartaal brengt de Nationale Zorgbarometer een themaonderzoek naar buiten. De resultaten van het themaonderzoek naar preventie in de zorg in Nederland staan op de website van de barometer. Daarnaast worden actuele vraagstukken aan de respondenten voorgelegd. Iedere Nederlander kan zijn of haar zorgwensen uiten en bijdragen aan de barometer op www.nationalezorgbarometer.nl. Dit kan het hele jaar door. VGZ gebruikt deze zorgwensen om te kijken hoe ze de zorg in Nederland kan verbeteren.

Plaats een reactie