Depressie en angst gaan altijd samen bij pubers

Depressie en angst ontwikkelen zich tijdens de vroege adolescentie tegelijk. Willemijn Hoek suggereert in haar promotieonderzoek dat er geen aparte online behandelingen nodig zijn voor depressie of angst bij jongeren. Door de verplichte toestemming van ouders en andere eisen voor onderzoek bij adolescenten is het vrijwel onmogelijk preventieve interventies op effectiviteit te onderzoeken.

De meeste jongeren die depressie- en angstklachten hebben zoeken geen hulp zolang de klachten niet tot ernstige beperkingen leiden. Preventieve interventies via internet zijn misschien aantrekkelijker voor deze jongeren dan face-to-face hulpverlening. Willemijn Hoek onderzocht de effectiviteit van een online interventie voor 12-21-jarigen met depressie- en angstklachten.

Het was moeilijk om jongeren te vinden die wilden meedoen aan de studie. Veel adolescenten gaven aan dat de verplichte toestemming van ouders een drempel voor deelname vormde. De studie van Hoek roept dan ook de fundamentele vraag op hoe valide de uitkomsten zijn van studies naar online interventies voor depressie en angst bij adolescenten. Zij vond geen bewijs dat de interventie depressieve en angstklachten effectief vermindert in vergelijking met een controlegroep. Door de kleine steekproef kan zij geen harde uitspraken doen over haar bevindingen.

Hoek beschrijft ook een studie naar de ontwikkeling van depressie en angst in de puberteit. Haar bevindingen impliceren dat depressie en angst zich tijdens de vroege adolescentie tegelijk ontwikkelen. Het is onwaarschijnlijk is dat adolescenten die depressieve gevoelens hebben geen angstsymptomen vertonen en andersom, onafhankelijk van sekse of mate van klachten.

Promotie
Promovendus: N.W.(Willemijn) Hoek
Proefschrift: Subclinical Depression and Anxiety in Adolescence: Developmental Trajectories and Online Intervention
Promotorprof.dr. W.J.M.J. Cuijpers
Datum: 01-03-2012, 13.45 uur

Plaats een reactie