Depressie bij ouderen ook zichtbaar in bloed

Verhoogde ontstekingsactiviteit, antioxidanten uit de voeding die door biologische markers kunnen worden aangetoond, een tekort aan vitamine D en een te hoog gehalte van het hormoon leptine. Dat zijn de biologische mechanismen die samengaan met depressie bij ouderen, ontdekte Yuri Milaneschi. Op 5 juni a.s. promoveert hij bij VUmc.

In zijn proefschrift heeft Milaneschi vanuit epidemiologisch perspectief biologische aspecten van depressie bij ouderen beschreven. Depressie vormt wereldwijd een groot probleem voor de volksgezondheid. Met name bij ouderen kan depressie resulteren in ernstige gezondheidsproblemen, het beloop van chronische ziekten compliceren en het risico op beperkingen en sterfte vergroten. Ondanks het grote belang voor de volksgezondheid, zijn de etiologie en pathofysiologie van depressie nog grotendeels onbekend. Recente ontwikkelingen in de wetenschap en klinische observaties benadrukken de mogelijke rol van nieuwe moleculaire mechanismen bij depressie.

Nieuwe behandelstrategieën
De resultaten uit dit proefschrift bieden handvatten voor nieuwe behandelstrategieën. Zo kan er worden gezocht naar een manier om bijvoorbeeld de ontstekingssignalen te verstoren bij depressieve ouderen met een verhoogde immuunactiviteit. Verder kan interventie gericht op het verbeteren van de kwaliteit van voeding effectief zijn om depressie te voorkomen. Hierdoor zouden de immuungerelateerde en metabole mechanismen worden aangepast. Ook het normaliseren van vitamine D-waardes zou onderdeel kunnen uitmaken van de behandeling van oudere depressieve patiënten met een verhoogd risico op een vitamine D-tekort.

Promotie
Promovendus: Y. Milaneschi
Titel proefschrift: Biological Aspects of Late-life Depression
Promotor: Prof.dr. B.W.J.H. Penninx
Co-promotoren: Dr. N. Vogelzangs, dr. L. Ferrucci
Datum: 5 juni 2012

Plaats een reactie