Den Haag steeds aantrekkelijker voor fietsers

Het aantal fietsers in Den Haag groeit gestaag. Uit tellingen blijkt dat het aantal fietsers sinds 2006 met tien procent is gestegen. Den Haag werkt voortdurend aan het verbeteren van de voorzieningen voor de fiets, om het gebruik van de fiets in de periode tot 2020 met nog eens 30 procent te laten groeien. Mensen kiezen sneller voor de fiets als ze die thuis en op de plek van bestemming goed kunnen stallen. Ook snelle en comfortabele fietsroutes zorgen ervoor dat meer mensen op de fiets stappen. De komende jaren investeert de gemeente Den Haag verder in het gebruik van de fiets. Hierbij ligt het zwaartepunt bij het realiseren van meer plekken om fietsen te stallen, het uitbreiden en verbeteren van fietsroutes en het versimpelen van regelgeving.

De binnenstad van Den Haag heeft een groot, aaneengesloten voetgangersgebied. Voetgangers hebben er voorrang. Op sommige plekken is dit heel zichtbaar, bijvoorbeeld op het Spui. Hier zijn geen aparte stoepen, fietspaden of rijbanen, omdat de voetganger er voorrang heeft. Fietsers en andere verkeersdeelnemers zijn er te gast. In andere straten in het voetgangersgebied gelden andere regels. In sommige straten mag niet gefietst worden. In de straten buiten het winkelgebied mag dat wel, maar leidt de inrichting van de straat soms tot verwarring. Bijvoorbeeld de Oude Molstraat en de Molenstraat vallen onder het voetgangersgebied, maar door de inrichting met een rijbaan en stoepen lijkt het alsof de voetganger er geen voorrang heeft. Om onduidelijkheden bij zowel fietsers als voetgangers weg te nemen, wordt het hele voetgangersgebied in de binnenstad voortaan 24/7 toegankelijk voor fietsers. De enige uitzondering wordt gemaakt voor de Grote Marktstraat, waar op de drie drukste momenten van de week niet gefietst mag worden (koopavond, zaterdag- en zondagmiddag).

Meer stallingen
Een groeiend aantal fietsers betekent ook meer fietsen op straat. De vraag is nu: waar laten we al die fietsen. In de binnenstad, bij NS-stations en bij grotere bus- en tramhaltes is de meeste vraag naar stallingen. In de binnenstad wil de gemeente Den Haag 2500 nieuwe fietsplekken realiseren. De eerste daarvan komen in de kelder van parkeergarage De Laan. Hier komt een nieuwe Biesieklette-stalling met plek voor 500 fietsen en een werkplaats voor fietsreparatie. Ook bij station Den Haag Centraal, station Hollands Spoor, station Ypenburg en station Moerwijk komen meer stallingen. Bij station Ypenburg is er veel behoefte aan fietsenstallingen, daarom komen daar begin volgend jaar 320 overdekte fietsrekken en 40 fietskluizen. Verder komen er meer fietsplekken bij 30 grote RandstadRail-haltes.

Fietsparkeereis
Analoog aan de parkeereis voor auto’s wil de gemeente ook eisen stellen voor het aantal fietsplekken bij verbouw- en nieuwbouwplannen voor bijvoorbeeld winkels, kantoren en horeca. Hierdoor moeten er ook bij nieuwbouw in drukke gebieden zoals de binnenstad voldoende en goede stallingen komen voor bezoekers en werknemers. De Haagse ‘fietsparkeereis’ wordt ontwikkeld op basis van normen en kencijfers van het Landelijk Fietsberaad en C.R.O.W.