Den Haag roept 1000 bijstandsgerechtigden op voor werk of school

Wethouder Henk Kool is tevreden met de resultaten van een speciale actie voor bijstandsgerechtigden in Den Haag. Duizend mensen met een WWB-uitkering zijn dinsdag 4 oktober 2011 opgeroepen zich te melden bij de Dienst Sociale Zaken van de gemeente. Doel van de actie is om zoveel mogelijk mensen met een bijstandsuitkering weer aan het werk of naar school te krijgen. 788 opgeroepen mensen met een WWB-uitkering hebben zich gemeld. 212 mensen zijn niet komen opdagen. Wethouder Kool overweegt dit soort activiteiten vaker te organiseren.

‘Acties als deze zijn goed. Je weet binnen tien minuten wat mensen nodig hebben om weer aan het werk te gaan. Ik concludeer uit de hoge opkomst van de actiedag, dat veel mensen graag vooruit willen, maar daar gewoon wat extra steun bij nodig hebben,’ aldus wethouder Kool (Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie).

In zalencentrum De Opera voerden tweehonderd medewerkers van de Dienst Sociale Zaken gisteren gesprekken met 788 bijstandsgerechtigden. Besproken werd wat nodig is om de klant weer uit de uitkering te krijgen. Tot de mogelijkheden behoren werk, scholing, stage, een leerwerkbaan of een inburgeringcursus. Iedereen ging dinsdag weg met een vervolgafspraak en perspectief op een nieuwe stap.

Strafkorting
212 mensen hebben zich niet gemeld. Zij kregen gisteren direct huisbezoek van de Dienst Bijzonder Onderzoek. Mensen die geen geldige reden voor hun afwezigheid kunnen geven worden gekort op hun uitkering. Als de klant medewerking blijft weigeren kan deze korting hoger worden.

Kansen
Wethouder Kool:”De gemeente Den Haag accepteert het niet dat mensen aan de kant blijven staan. Wij bieden bijstandsgerechtigden kansen – maar ik vind dat zij die kansen dan ook moeten pakken. Niet meewerken betekent korting of zelfs stopzetting van de uitkering.”

De gemeente Den Haag heeft in totaal ruim 19.000 mensen met een WWB uitkering. De gemeente spant zich op verschillende manieren in om meer Hagenaars aan het werk te krijgen.

Plaats een reactie