Den Haag in actie tegen schoolverzuim en voortijdige schooluitval

De gemeente Den Haag zet direct na de zomervakantie extra in, op het tegengaan van schoolverzuim en voortijdige schooluitval. In zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs hebben luxe verzuimacties plaatsgevonden. Daarnaast worden leerlingen die niet op hun mbo-opleiding verschenen zijn, terwijl zij zich wel hadden ingeschreven voor een nieuwe opleiding, thuis opgezocht.

Wethouder Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Dienstverlening): “Juist aan het begin van het schooljaar willen we leerlingen wijzen op het belang van onderwijs. De start van het schooljaar mag geen valse start zijn. We maken leerlingen daarom direct duidelijk dat ze gemist worden als ze niet op school verschijnen. De zorg voor hun toekomst is een gedeelde zorg.”

Luxe verzuimacties
Ongeoorloofd wegblijven van school door leerplichtige leerlingen in verband met vakanties, dagjes uit of familiebezoek heet ‘luxe verzuim’. Na de zomervakantie zijn de verzuimadministraties van scholen doorgenomen door leerplichtambtenaren. Leerlingen die zonder bericht afwezig bleken, zijn thuis opgezocht. In totaal waren op 23 basisscholen 128 leerlingen zonder geldige reden afwezig. Op de 9 bezochte middelbare scholen bleken 42 leerlingen ongeoorloofd te verzuimen.

De komende periode krijgen ouders van deze leerlingen een oproep voor een gesprek met de leerplichtambtenaar. Bij ongeoorloofd verzuim wordt proces-verbaal opgemaakt. Justitie bepaalt vervolgens de hoogte van de boete. Deze boete kan oplopen als luxeverzuim al eerder is voorgekomen binnen een gezin.

“No show actie” MBO
Leerlingen die zich inschreven voor een MBO-opleiding maar niet op school verschijnen, terwijl zij zich wel hadden ingeschreven worden tijdens de actieweek Voortijdig Schoolverlaten thuis opgezocht. Inzet is dat de leerlingen worden teruggeleid naar school, werk of een combinatie van beiden. Alle jongeren die zich nog niet hebben ingeschreven voor een opleiding, worden persoonlijk benaderd. Dit om ervoor te zorgen dat zij zich alsnog voor 1 oktober kunnen inschrijven.

Alle jongeren zonder startkwalificatie zijn tot hun achttiende verjaardag leerplichtig. Een deel van deze jongeren start, ondanks de inzet van schooldecanen en deelname aan beroepsoriëntatietrajecten, na de zomervakantie niet op het middelbaar beroepsonderwijs. Om schooluitval verder terug te dringen organiseren de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Wassenaar de regionale actieweek Voortijdig Schoolverlaten. Ook andere gemeenten in de regio Haaglanden organiseren diverse activiteiten rond voortijdig schoolverlaten.

Tijdens de regionale actieweek worden 4e jaars vmbo-leerlingen voorbereid op de doorstroom naar het mbo door middel van improvisatietheater. De actieweek vindt plaats van maandag 29 augustus tot en met vrijdag 2 september.

Plaats een reactie