Dementiesimulator in laatste ontwikkelfase

Met de toekenning van een subsidie door de provincie Noord-Brabant en Midpoint Brabant is de laatste fase van de ontwikkeling van de Dementie Experience gestart. De dementiesimulator maakt het mogelijk bij gezonde mensen begrip te kweken door ze in een interactieve ruimte de leefwereld, de emoties en de beleving van iemand met dementie te laten ervaren. Als eerste richt de Dementie Experience zich op de mantelzorger en zijn sociale netwerk maar gebruik als voorlichtings- en trainingsinstrument voor zorgorganisaties en onderwijs is ook mogelijk.

Weet je dat niet meer?.. (Dementie Experience)

Verlichting van taken
Meer inlevingsvermogen en begrip vergroot de betrokkenheid van het sociale netwerk en verlicht de (mantel)zorgtaak. Door de mantelzorgers te versterken kunnen zij langer de zorgtaken thuis volhouden en kunnen mensen met dementie langer thuis wonen. Mantelzorgers en professionele verzorgenden hebben baat bij advies, informatie over het ziektebeeld en ondersteuning bij de omgang met mensen met dementie.

Inzicht door persoonlijke ervaring
Dementie Experience zal bestaan uit een fysieke, interactieve ruimte waar o.a. met serious gaming en Virtual Reality technieken de leefwereld van een persoon met dementie wordt nagebootst. Zo wordt ervaren wat de beperkingen en hinderpalen zijn waarmee iemand met dementie dagelijks geconfronteerd wordt. Omdat het ziektebeeld van dementie erg complex is, zullen slechts een aantal symptomen worden gesimuleerd. Dit zijn geheugenproblemen, desoriëntatie en begrips- en/of handelingsproblemen.

Dementie Experience is een initiatief van Minase en De Wever en wordt uitgevoerd in samenwerking met Tilburg University, VU Medisch Centrum, Stichting Ideon, Zorggroep Elde en Gleijm & van der Waart. Eerder werd aan dit initiatief een ‘Social Innovation

Plaats een reactie