Eerste in dementie gespecialiseerde organisatie in Amsterdam

Op 15 maart start KwaliteitszorgDementie in Amsterdam. Deze nieuwe organisatie heeft als doelstelling om mensen bij wie dementie is vastgesteld of wordt vermoed, en hun naasten, te helpen zo lang en zo prettig mogelijk thuis te blijven wonen. Met een zo hoog mogelijke ‘kwaliteit van leven’.

KwaliteitszorgDementie is de eerste in dementie gespecialiseerde organisatie in Amsterdam. Nieuw in de aanpak is dat KwaliteitszorgDementie zich richt op de drie belangrijkste omgevingsfactoren van de dementerende : de naaste(n), de begeleiders en zorgverleners en de woonomgeving en dat een vast aanspreekpunt, een Consulent, de familie kan helpen, adviseren en ondersteunen bij alle facetten van de ziekte.

Dementie is een verzamelnaam voor aandoeningen die gekenmerkt worden door combinaties van meervoudige stoornissen in verstandelijke vermogens, stemming en gedrag.

In het bijzonder worden het geheugen (amnesie), oriëntatievermogen in tijd, plaats of persoon, taal (afasie), emotionaliteit, verlies van eigenwaarde en het oplossen van problemen, het plannen e.d. aangetast. De bekendste is de ziekte van Alzheimer.

Momenteel heeft 6,5 % van de Amsterdammers van 65 jaar en ouder een vorm van dementie. Dat zijn 5.550 inwoners. Hiervan wonen ongeveer 3000 mensen nog thuis.

Jaarlijks komen er 900 nieuwe gevallen van dementie bij. In 2010 heeft 1 op de 80 mensen in Nederland dementie, in 2050 zal dat, met name vanwege de vergrijzing, zijn opgelopen naar 1 op de 44. Bijna een verdubbeling.

Dementie is voor de patient en de naasten meestal moeilijk , zwaar en ingrijpend:
Angst, schaamte en ontkenning spelen vaak een rol en naasten weten niet hoe met de dementie en bijkomende gedragsveranderingen om te gaan.
Hoe lang iemand met dementie thuis kan blijven wonen is mede afhankelijk van hoe lang de naasten de zorg, begeleiding en ondersteuning kunnen en willen blijven volhouden.

KwaliteitszorgDementie werkt samen met de Amsterdamse ziekenhuizen en Geheugenpoli’s, de WMO-loketten in de gemeente en huisartsen.

Met dementie is er, als de omgeving meewerkt, vaak nog veel kwaliteit van leven mogelijk. KwaliteitszorgDementie wil helpen deze omgevingen als volgt te optimaliseren:
– De naaste(n) worden begeleid door een in dementie gespecialiseerde Consulent. Vanaf het verkrijgen van een tijdige diagnose tot het zoeken van het best passende Verpleeghuis voor als het thuis echt niet meer gaat.
– Accent ligt op begeleiding. De Begeleiders worden op maat gematched aan degene met dementie op basis van onder andere de biografie en gezamenlijke passies en hobbies. Het ontlasten van de naaste(n) opdat zij het zo lang mogelijk volhouden is hier het doel evenals het helpen in stand houden van de kwaliteit van leven van degene met dementie Huishoudelijk Begeleiders zijn getraind en ervaren in de omgang met dementie.
– Dementie gaat uiteindelijk ook gepaard met fysieke beperkingen. Een traplift en handgrepen bij douche en toilet kunnen nodig worden. Er zijn echter tal van andere mogelijke aanpassingen in de woning (domotica) die de veiligheid in huis kunnen vergroten.

De oprichters
De nieuwe organisatie is opgericht door Arnette van Heijst, interim HR Manager in de Zorg, Tom Crouse, oprichter van Vertroetel je Ouders en Bob Verbraeck, trainer/coach en co-auteur van ‘De Wondere Wereld van Dementie’ (Elsevier 2008)

Kijk voor meer informatie op www.kwaliteitszorgdementie.nl of bel 020-8208266.

Plaats een reactie