Dementie en het zelfgewilde levenseinde

Het aantal demente patiënten stijgt in Nederland snel. Daardoor hebben steeds meer mensen de behoefte om een regeling te treffen om een, in hun eigen ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen.

Reden voor de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) om op Wereld Alzheimerdag aandacht te besteden aan deze problematiek.

De NVVE geeft de brochure Dementie en het zelfgewilde levenseinde uit. Deze brochure geeft – naast algemene informatie over dementie en wilsverklaringen – antwoord op vragen als: is een dementerende wilsonbekwaam, mag euthanasie bij dementie en het geeft een overzicht van stappen die te ondernemen zijn.

Downloaden
Brochure Dementie en het zelfgewilde levenseinde
Overige brochures NVVE