Delirium voorspelt slechte prognose patiënt

Delier (of delirium) is een plotseling optredende vorm van verwardheid. Het is één van meest voorkomende complicaties bij oudere mensen in het ziekenhuis. Ouderen met dementie lopen het grootste risico, wat de nauwe samenhang tussen deze twee stoornissen onderstreept.

Joost Witlox onderzocht welke veranderingen in de hersenen het risico op delier verhogen. Ook onderzocht hij of delier zelfstandig bijdraagt aan een slechte prognose, of slechts een ‘marker’ is van een kwetsbare patiënt.

Het blijkt dat een delier een slechte prognose voorspelt, waaronder een grotere kans op overlijden, verpleeghuisopname en dementie. Delirante patiënten moeten daarom worden beschouwd als een zeer kwetsbare groep mensen die veel nazorg nodig heeft.

Promotie
Promovendus: Dhr. J. Witlox
Faculteit: Geneeskunde
Proefschrift: Delirium in the elderly: biomarkers and outcomes
Promotor: dhr. prof. dr. W.A. van Gool en dhr. prof. dr. P. Eikelenboom
Dinsdag 7 februari 2012, 14:00 uur
Locatie: Agnietenkapel, Oudezijds Voorburgwal 231, 1012 EZ Amsterdam

Plaats een reactie