Deklagen verhogen implantaatsucces

Door de toegenomen levensverwachting van de wereldbevolking, stijgt de vraag naar prothesechirurgie en implantologie. Deze nieuwe technieken kunnen een oplossing bieden in situaties waarin de kwaliteit van botweefsel onvoldoende is of tand- of gewrichtsfuncties verloren zijn gegaan.

Corinne Schouten onderzocht het effect van verschillende implantaattypen en van verschillende geavanceerde biologisch actieve coatings als deklagen op implantaten.

Het doel hiervan is om ervoor te zorgen dat een implantaat sneller en beter verankert in het omliggende botweefsel. De onderzochte coatings bestonden uit zowel organische als niet-organische botcomponenten, alsook combinaties van beide.

Dit onderzoek toont aan dat deze nieuw ontwikkelde organische en/of anorganische coatings veel potentie hebben om de verankering van implantaten te bevorderen. En zo het implantaatsucces te vergroten.

Biografie
Corinne Schouten (Oudenbosch, 1979) studeerde geneeskunde in Nijmegen. Bovenstaand onderzoek verrichtte ze op de afdelingen Parodontologie en Biomaterialen, en Plastische Chirurgie van het UMC St Radboud. Ze is momenteel in opleiding tot plastisch chirurg.

Promotiegegevens
Promovendus: mevrouw drs. C. Schouten
Titel promotie: Surface modification to modulate peri-implant bone response
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Promotors: de heer prof. dr. G.J. Meijer, de heer prof. dr. J.A. Jansen, de heer prof. dr. P.H.M. Spauwen
Copromotors: de heer dr. ing. J.J.J. van den Beucken
Datum: vrijdag 11 februari 2011, 13:00 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan 2

Plaats een reactie