Definitief voorstel over natuurmaatregelen Westerschelde

Staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft de Europese Commissie een voorstel gestuurd voor natuurherstel in de Westerschelde waarmee tweederde van de Hedwigepolder gespaard blijft.

Met de maatregelen wordt de achteruitgang van de natuur in de Westerschelde een halt toe geroepen en voldoet Nederland aan de Vogel- en Habitatrichtlijn. Staatssecretaris Bleker verwacht dat dit voorstel alle bezwaren van de Europese Commissie wegneemt.

Tweederde van de Hedwigepolder blijft droog. Het deel van de Hedwigepolder dat ontpolderd wordt, vormt straks een natuurlijke aansluiting tussen het Verdronken land van Saeftinghe en de nog te ontpolderen Belgische Prosperpolder. Het golf- en schietterrein de ‘Appelzak’ op de oostoever van de Westerschelde wordt als waterrijk natuurgebied bij de Westerschelde gevoegd.

Staatssecretaris Bleker: ‘Oplossing Westerschelde goed voor natuur én voor Zeeland’

Staatssecretaris Henk Bleker van EL&I is tevreden over de oplossing: “Het is gelukt om tot een oplossing te komen. Tweederde van de Hedwigepolder met goede landbouwgrond blijft droog. Door dit besluit kunnen we meteen aan de slag en dat is beter voor de natuur en voor de verhoudingen met de Europese Commissie en met Vlaanderen.”

Nieuwe natuur stopt achteruitgang natuur Westerschelde
Het pakket aan maatregelen levert 295 hectare nieuwe zogenaamde ‘estuariene’ natuur in de Westerschelde op. Het gaat om de ontpoldering van de Welzingepolder en een deel van de Schorerpolder (125 hectare) bij Vlissingen, een deel van de Hedwigepolder (100 hectare) en het golf- en schietterrein de ‘Appelzak’ (65 hectare) in het meest oostelijke deel van de Westerschelde. Door een deel van de zogeheten gasdam in het Verdronken land van Saeftinghe onder de grond te leggen, ontstaat nog eens 5 hectare extra aan natuur in de Westerschelde en verbetert het de natuurkwaliteit. De maatregelen worden als één pakket uitgevoerd. Deze sluiten nauw aan bij het kabinetsbesluit van juni vorig jaar en passen binnen het toen vastgestelde budget van 190 miljoen euro. Daarnaast zal een onafhankelijke commissie worden ingesteld die de uitvoering en de effecten van de maatregelen zal monitoren.

Economisch perspectief voor Zeeland
Met dit pakket van maatregelen blijft er genoeg ruimte voor economische ontwikkeling in Zeeland: een deel van de Schorerpolder blijft beschikbaar voor natuurcompensatie als het WCT-terrein bij Vlissingen gaat uitbreiden.

Vlaanderen
In de loop van de besprekingen is de Vlaamse minister-president Peeters op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Staatssecretaris Bleker heeft onlangs de heer Peeters geïnformeerd over de plannen. Als de Europese Commissie geen bezwaar meer heeft tegen de Nederlandse aanpak kan het overleg met Vlaanderen beginnen over de gezamenlijke herstelopgave.

Plaats een reactie