Deelname aan Chlamydia Screening lager dan verwacht

De afgelopen 3 jaar hebben drie GGD’en jongeren van 16 tot en met 29 jaar gescreend op chlamydia. In de regio’s Amsterdam, Rotterdam en Zuid-Limburg hebben ruim 630.000 jongeren een uitnodiging ontvangen voor een chlamydia-test.

Het is voor het eerst in Nederland dat zo’n grote groep jongeren massaal is opgeroepen voor een jaarlijkse soa-test. Door tegenvallende deelname is de doelmatigheid van de screening vooralsnog niet aangetoond. Op woensdag 1 december 2010 worden de tussentijdse resultaten gepresenteerd tijdens het Congres Soa-Hiv-Seks in Amsterdam.

Lagere opkomst dan verwacht
In opdracht van het ministerie van VWS is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid en effectiviteit van het screenen op chlamydia op korte en lange termijn. Ook is onderzocht of de kosten opwegen tegen de baten.

Uit het onderzoek blijkt dat de manier van screenen voor de GGD’en goed uitvoerbaar is. De screening draagt bij aan het opsporen van chlamydia infecties. In totaal hebben de GGD’en ruim 3700 infecties opgespoord. De deelname van jongeren aan de Chlamydia Screening is echter lager dan verwacht. Dat gebeurde al direct in de eerste screeningsronde. De deelname viel verder terug in opvolgende rondes.

Daar staat een forse deelname onder ‘hertesters’ tegenover (68%). Dit is de groep jongeren die positief heeft getest en na een half jaar automatisch een nieuwe test ontvangt.

Proefscreening 1 jaar verlengd
Het ministerie van VWS heeft de proefscreening met 1 jaar verlengd in afwachting van de uitkomst van evaluatieonderzoek door het RIVM. Er kan nu (nog) niet worden aangetoond of de screening daadwerkelijk een daling van chlamydia op populatieniveau bewerkstelligt, en het aantal infecties terugdringt. De verlenging levert meer inzicht in de trend in participatie. De mate van deelname bepaalt in belangrijke mate de kosten-)effectiviteit van het programma.

Chlamydia Screening: hoe werkt het?
De GGD’en nodigen jongeren per brief uit een chlamydiatest aan te vragen via www.chlamydiatest.nl. Internet speelt een belangrijke rol in deze screening. De jongeren kunnen zelf thuis een monster afnemen en sturen dit gratis naar het laboratorium. De uitslag ontvangen ze online. Jongeren met chlamydia kunnen een verwijsbrief uitprinten voor behandeling. Ook kunnen ze eventuele ex-partners aanmelden voor een chlamydiatest. Soa Aids Nederland coördineert de Chlamydia Screening die wordt uitgevoerd door de GGD Amsterdam, de GGD Rotterdam-Rijnmond en de GGD Zuid Limburg. Het RIVM evalueert de Screening.

Wat is chlamydia?
Chlamydia is de meest voorkomende, door bacterie veroorzaakte, soa in Nederland. Circa de helft van de mannen en 70 procent van de vrouwen merkt niet dat ze een chlamydia-infectie hebben. Chlamydia kan op de langere termijn bij vrouwen leiden tot onvruchtbaarheid en buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Bij mannen kan de infectie een ontsteking aan de prostaat en bijbal veroorzaken. Chlamydia kan gemakkelijk worden behandeld zodat deze complicaties worden voorkomen.

Plaats een reactie