Debat “Gezagswaarde van de wetenschap in een veranderende maatschappij”

0
704

Op dinsdag 14 september 2010 is er een debat over de plaats en de rol van de milieuwetenschap in relatie tot beleidsmakers, burgers en media in deze veranderende maatschappij. Inleidingen worden verzorgd door Prof.dr. Maarten Haijer (PBL), Prof.dr. Paul Schnabel (SCP), Prof.dr. Pieter Leroy (Radboud Universiteit) en Prof.dr. Robbert Dijkgraaf (UvA/KNAW). Het beloofd met deze vier gerenommeerde sprekers een interessante middag te worden.

Het omgaan met onzekerheden in de postnormale wetenschap leidt regelmatig tot heftige debatten. Dit speelt zich meer en meer af in de media tussen zowel wetenschappers als burgers, bestuurders en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen. Gevolg is dat bij het zoeken naar zekerheid en draagvlak om beslissingen te nemen de gezagswaarde van de wetenschap ter discussie staat en het vertrouwen erin afneemt. Vers op het netvlies liggen de perikelen rondom het IPCC-klimaatrapport.

Reden voor de VVM om een ‘high-level’ debat te organiseren over de gezagswaarde van de (milieu)wetenschap, de kennisdemocratie, de sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en de rol van burgers en media in deze ‘post-trust society’. Gezocht zal worden naar wegen die bij complexe (milieu)vraagstukken leiden naar betere relaties tussen wetenschap, politiek en maatschappij.

Het debat vindt plaats onder leiding van Prof.dr. Marjolein van Asselt (UM, WAR) en sluit aan bij de vele redes die worden uitgesproken bij de opening van het academische jaar.

Debatinformatie
– Organisatie: VVM secties Gezondheid & Milieu, Wetenschap en Lucht & Klimaat
– Contactpersoon: Leendert van Bree
– Datum: Dinsdag 14 september 2010
– Tijd: 17.00 uur t/m 22.00 uur
– Locatie: Nieuwspoort, Den Haag
– kosten: n.n.t.b.
– Aantal deelnemers: 80 personen (maximaal)

Aanmelden
Aanmelden is mogelijk via VVM activiteiten (eerst inloggen). Of u kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar bureau.[antispam].@vvm.info. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per mail.

Voorwaarden
Bij annulering na 7 september a.s. zijn de volledige deelnamekosten verschuldigd.