De zorgverzekeraar als sturende kracht

Zorgverzekeraars hebben de taak om kwalitatief goede zorg in te kopen tegen aanvaardbare kosten. Onderlinge concurrentie houdt ze hierbij scherp. Goede zorg sluit aan op de wensen en behoeften van ggz-cliënten en naastbetrokkenen. Inbreng vanuit het cliënten- en familieperspectief bij zorginkoop is daarom noodzakelijk. Belangrijke thema’s daarbij zijn: herstel, empowerment, ervaringskennis, zelfregie, zelfhulp, lotgenotencontact, familiebeleid, continuïteit van zorg, onafhankelijke crisiskaart. De vraag is:

Sturen zorgverzekeraars de zorg op thema’s uit de cliënten-/familiebeweging?

Welke keuzes worden gemaakt bij de zorginkoop? Welke kwaliteitseisen worden gehanteerd? Welk gewicht heeft de inbreng vanuit het cliënten- en familieperspectief? Hoe sturen zorgverzekeraars de zorg?

Aan het programma werken mee: zorgverzekeraars, cliënten- en familieorganisaties, zorgaanbieders, toezichthouders, beleidsmakers, onderzoekers en Regionale Expert Teams van ervaringsdeskundigen.

We sluiten ’t Podium af met de uitreiking van de LPGGz Ster voor de cliëntvriendelijkste zorgverzekeraar. Welke zorgverzekeraar heeft in 2010 bij de ontwikkeling en vaststelling van het zorginkoopbeleid het cliënten-/familieperspectief het zwaarst laten wegen? De selectie wordt uitgevoerd door ervaringsdeskundige betrokkenen bij de zorginkoop.

Praktische informatie
– Datum: Donderdag 21 april 2011 13.00 – 16.30 uur
– Plaats: Sterrenwacht Sonnenborgh in Utrecht
– Toegang: Gratis
– Doelgroep: Cliënten- en familieorganisaties, zorgverzekeraars, zorgaanbieders, overheden en andere betrokkenen.
– Aanmelden: Uiterlijk tot 13 april 2011 via info@platformggz.nl

Vermeld uw relatie tot de ggz. Bij overinschrijving vindt selectie plaats. Bevestiging, definitief programma en routebeschrijving ontvangt u uiterlijk vrijdag 15 april per mail.

Plaats een reactie