De wereld wil klimaataanpak, wereldleiders niet

De internationale gemeenschap is er op de klimaattop van de Verenigde Naties in Doha weer niet in geslaagd om geloofwaardige stappen te zetten die de opwarming van de aarde tegengaan.

Nature Kid / Argentina

Terwijl rijke en arme landen inmiddels hard worden geraakt door de gevolgen van klimaatverandering, slaagden de onderhandelaars er de afgelopen twee weken zelfs niet in om te voldoen aan de laagste verwachtingen.

In Doha, de hoofstad van het Arabische Qatar, werd slechts afgesproken om het Kyotoverdrag tot 2020 te verlengen. In de praktijk stelt dat niets voor, omdat de grote vervuilers niet meedoen. Zo blijven China, de Verenigde Staten en Rusland buiten schot. Ook is een nieuw verdrag nog lang niet in zicht. Tegenover de teleurstelling staat dat alle maatschappelijke organisaties met hun grote achterban hebben gezworen dat ze zich in eigen land keihard gaan inzetten voor schone energie en tegen fossiele brandstoffen.

Wereldbevolking
“De wetenschap vertelt ons dat we klimaatverandering nú moeten aanpakken”, aldus Samantha Smith, hoofd van het internationale klimaatteam van het Wereld Natuur Fonds (WNF). “Elk jaar telt. En elk jaar dat regeringen niets doen, wordt het risico voor de wereldbevolking groter. Dat hebben vele miljoenen mensen dit jaar al aan den lijve ondervonden.”

Tijdens deze klimaattop hadden de regeringen de basis moeten leggen voor een eerlijk en ambitieus klimaatakkoord in 2015. Dat nieuwe wereldwijde verdrag moet in 2020 ingaan. Maar van die voornemens is niets terechtgekomen. Er zijn geen doelen over CO2-reductie afgesproken en geen concrete financiële toezeggingen gedaan voor ontwikkelingslanden. Er is zelfs niet duidelijk hoe tot het nieuwe verdag moet worden gekomen. Smith: “De uitkomst is onthutsend zwak en ligt zo ver af van wat de wetenschap zegt dat noodzakelijk is, dat de regeringen zich moeten afvragen of ze hier werkelijk verantwoordelijk voor willen zijn.”

Ondermijning
Op de klimaattop hebben sommige rijke landen de onderhandelingen moedwillig ondermijnd door terug te komen op hun eerdere toezeggingen en door vervolgens te weigeren nieuwe commitments aan te gaan. Tot overmaat van ramp gijzelde een handvol landen – Polen, Rusland, Canada, de Verenigde Staten en Japan – de onderhandelingen.

Toch heeft het Wereld Natuur Fonds (WNF) de hoop zeker niet verloren. De beweging van vele miljonenen mensen die een eerlijke en serieuze aanpak eisen van klimaatverandering groeit elke dag. Het meest opzienbare in Doha gebeurde buiten de onderhandelingen. Maatschappelijke organisaties en bewegingen spraken met één stem tegen het totale gebrek aan ambitie en urgentie bij de landen. Smith: “We blijven strijden om regeringen eraan te houden dat er in 2015 een ambitieus en bindend klimaatakkoord komt.”

Plaats een reactie