De wederzijdse afhankelijkheid van medisch specialisten

De oogarts is in zijn klinische werk afhankelijk van andere specialismen. Andersom geldt ook dat andere specialismen afhankelijk zijn van de oogheelkunde. Stevie Tan, hoogleraar oogheelkunde, houdt in zijn oratie op 1 februari 2013 een pleidooi voor samenwerking tussen de specialismen. Hij benadrukt daarbij dat samenwerking een actief proces is.

De oogarts is in zijn klinische werk afhankelijk van andere specialismen. Een patiënt met een oogaandoening is vaak een patiënt met een systeemziekte waar de oogaandoening slechts één van de vele manifestaties is. Je behandelt de zieke, niet de ziekte. Je behandelt de patiënt, niet het oog.

Je zult daarbij dus moeten samenwerken met andere disciplines. Andersom geldt ook dat andere specialismen afhankelijk zijn van de oogheelkunde. Omdat het oog vaak meedoet in systeemaandoeningen, is betrokkenheid van het oog vaak een belangrijk teken of soms zelfs de sleutel tot een diagnose.

Het is van belang dat de internist, de kinderarts, de spoedeisendehulparts en de huisarts een basale kennis hebben van oogheelkunde. Iedere arts moet weten wanneer hun patiënt lijdt aan een visusbedreigende aandoening en doorverwezen moet worden naar een oogarts. Daarom is het zo belangrijk dat oogheelkunde een plaats behoudt in het basiscurriculum van de geneeskundeopleiding.

De modernisering van de opleiding tot specialist moet ervoor zorgen dat de specialist niet alleen getraind word tot onafhankelijk medisch handelen, maar ook leert om in wederzijdse afhankelijkheid samen te werken en te communiceren.

In onderzoek ontstaat veel nieuwe kennis op de scheidslijnen tussen verschillende disciplines. Interdisciplinaire samenwerking is cruciaal voor de verdere ontwikkeling van oogheelkundige diagnostiek en behandeling.

Onafhankelijkheid wordt vaak beschouwd als het eindpunt van de persoonlijke ontwikkeling. Er is echter een niveau hoger: de wederzijdse afhankelijkheid, waarin de vaardigheid tot samenwerking en verbondenheid centraal staat. Samenwerking is cruciaal in alle aspecten van de moderne oogheelkunde. Samenwerking ontstaat niet vanzelf. Het is een actief proces waarbij beide partijen een deel van hun onafhankelijkheid moeten inleveren.

Plaats een reactie