De vergrijzing van morgen vraagt om innovatie vandaag

Vanaf 2011, als de babyboomgeneratie de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, zullen de effecten van de toenemende vergrijzing in Nederland zichtbaar worden. Het boek Vergrijzing in Nederland: de visie van bestuurders in de publieke sector van Drs. Gertjan Baars en Drs. Anneke Offereins, geeft een dwarsdoorsnede van visies op de vergrijzing vanuit verschillende domeinen van de publieke dienstverlening.

De vergrijzing is een veelbesproken politiek en maatschappelijk onderwerp, maar vaak wordt het vraagstuk eenzijdig benaderd. Personeelsschaarste of het weglekken van kennis worden herkend, maar veel vragen die hiermee onlosmakelijk zijn verbonden, worden niet gesteld. Bijvoorbeeld, hoe gaat de vraag van mijn klanten veranderen? Met welke producten en diensten speel ik hierop in? Welke kansen biedt mij dat? Wat betekent dit voor mijn dienstverlening? Hoe organiseer ik mijn productiecapaciteit?

De auteurs van Vergrijzing in Nederland: de visie van bestuurders in de publieke sector hebben bestuurders uit de zorg, het onderwijs, lokale overheden, politie, justitie en veiligheid en woningcorporaties geïnterviewd aan de hand van een analysemodel waarin drie kernvragen centraal staan.
1. Welke ontwikkelingen zien we in de markt: hoe veranderen vraag- en aanbodpatronen van (potentiële) cliënten?
2. Wat zijn noodzakelijke veranderingen in de organisatie van de productiecapaciteit en welke kansen zijn er voor optimalisatie en innovatie?
3. Welke nieuwe dienstverleningsconcepten zijn er die inspelen op de behoefte- en vraagverandering van (potentiële) cliënten?

Met dit analysemodel wordt het vraagstuk vergrijzing integraal in beeld gebracht en suggesties voor de toekomst geboden.

Drs. Gertjan Baars is bestuurlijk informatiekundige en Director van de informatiemanagementgroep Binnenlands bestuur van PricewaterhouseCoopers. Drs. Anneke Offereins is bedrijfskundige
en adviseur bij de Adviesgroep Gezondheidszorg van PricewaterhouseCoopers
Advisory.

Vergrijzing in Nederland: de visie van bestuurders in de publieke sector is een uitgave van Elsevier Gezondheidszorg in samenwerking met PricewaterhouseCoopers. Verkrijgbaar via www.elseviergezondheidszorg.nl, de klantenservice op 0314-358 358 en via de boekhandel.
Gertjan Baars, Anneke Offereins / 1e druk 2010 / 9789035231672 / 127 pagina’s.

Plaats een reactie