De Toonladder is 1e zorgcentrum in de wereld met internationaal Planetree-label voor mensgerichte zorg

1
949

De Toonladder, onderdeel van Zorggroep Almere, heeft het internationale Planetree-label ontvangen voor mensgerichte zorg. Manager Tine Goethals en teammanager Miriam Bellemakers hebben de onderscheiding uitgereikt gekregen tijdens het jaarlijkse Planetree-congres in Amerika, dat dit jaar in Denver werd gehouden.

Planetree erkent de prestaties en innovaties van De Toonladder om een cultuur te creëren waarin zorgaanbieders samenwerken met bewoners en hun families, en waar aandacht voor de bewoner, waardigheid, regie en welzijn op één lijn staan met het bieden van hoogwaardige zorg.

Leefgemeenschap van ouderen De Toonladder is nu het eerste zorgcentrum in ‘the whole wide world’ met het Planetree-label. De Toonladder maakt deel uit van een groeiend Planetree netwerk in Nederland dat vastbesloten en met succes werkt aan de best mogelijke zorg.

Trots
Jos Stienen, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorggroep Almere, is enorm trots op de prestatie van management en medewerkers van De Toonladder. “Vergeet niet, dat het Planetree-label tot dusverre uitsluitend toegekend is aan instellingen in de tweede lijn van de gezondheidszorg, zoals ziekenhuizen. De Toonladder is (samen met twee zorgcentra van Rivas Zorggroep) de eerste instelling in de care die het label ontvangt. De mensen van ons zorgcentrum hebben daarom veel zelf moeten ontdekken en moeten ontwikkelen en in feite de weg helpen banen voor andere zorgcentra die het Planetree-label willen halen. Binnen Zorggroep Almere zijn in ieder geval ook andere onderdelen druk bezig, zoals zorgcentrum Archipel en de gezondheidscentra De Notekraker en Prisma”.

De bedoeling van Planetree is om de zorg voor onze ouders, kinderen, dierbaren en onszelf te krijgen zoals we die ook graag willen. Hierbij gaat het niet alleen om minimale, wettelijk verplichte zorg maar om excellente, integrale zorg voor cliënt en medewerker. De groep instellingen die in Nederland samenwerkt met Planetree groeit in alle sectoren, van ziekenhuiszorg tot GGZ instelling, en bestaat inmiddels uit 14 organisaties. Het internationale netwerk bestaat uit kleine en grote zorginstellingen, variërend van grote academische ziekenhuizen, thuiszorg, gezondheidscentra, zorgcentra, ggz instellingen en gehandicaptenzorg in Nederland, VS, Canada, Brazilië en Japan.

Uniek aan het Planetree-label is dat er zowel gekeken wordt naar de kwaliteit van aangeboden zorg, de zorg zoals die wordt beleefd en de inbedding in de organisatie. De criteria voor het Planetree-label zijn grotendeels gebaseerd op directe terugkoppeling van patiënten op de zorg die zij hebben ervaren.

In de genen
Om in aanmerking te komen voor het Planetree-label heeft De Toonladder aangetoond dat ze “Planetree in de genen heeft”, zoals manager Tine Goethals het graag uitdrukt. “We zijn al jaren bezig om de bewoners zo prettig mogelijk te laten wonen in De Toonladder en medewerkers met zoveel mogelijk plezier te laten werken in ons zorgcentrum. Planetree legt de lat hoog. Wij ook. De weg naar erkenning door middel van het label is behoorlijk zwaar geweest. Je moet bijvoorbeeld als instelling voldoen aan de nationale prestatienormen voor kwaliteit en je moet ook de gemiddelde landelijke patiënttevredenheid evenaren of overtreffen. Bij ons was dat het geval”.

Ook De Toonladder is beoordeeld door een onafhankelijke commissie, die bestaat uit deskundigen op het gebied van gezondheidszorg en directies van reeds gecertificeerde internationale instellingen.

Zondag 10 oktober landde de Planetree-delegatie op Schiphol. Tine en Miriam gingen, vergezeld door collega’s van de Zorggroep, meteen door naar De Toonladder. Daar werden zij opgewacht door bewoners en medewerkers die op de vroege morgen al in feeststemming waren. Samen werd een heerlijk ontbijt genuttigd.

1 REACTIE