De strijd om erbij te horen in de stad

Tijdens de jaarlijkse en tevens tiende editie van de RC21- conferentie komen meer dan 300 stedelijk sociologen uit binnen- en buitenland bij elkaar in Amsterdam. Jan Willem Duyvendak (UvA), Susan Fainstein (Harvard University), James Holston (University of California Berkeley), Eberhard van der Laan (burgemeester van Amsterdam) en vele anderen discussiëren over het thema The Struggle to Belong (‘de strijd erbij te horen’) in steden wereldwijd.

The struggle to belong. Dealing with diversity in 21st century urban settings to be held in Amsterdam (The Netherlands), July 7-9 2011

Steden bevinden zich op het kruispunt van ontwikkelingen als globalisering, individualisering en neoliberalisme. In de afgelopen twintig jaar hebben deze ontwikkelingen invloed gehad op de inwoners van de steden, de manier waarop zij met elkaar omgaan en het beleid ten aanzien van wie wel of niet thuishoort in de stad.

Tijdens de conferentie bespreken stedelijk sociologen hoe mensen met diverse achtergronden een plek proberen te vinden in veranderde stedelijke structuren en hiërarchieën. En hoe stedelingen worstelen om hier betekenisvolle plekken van te maken en deel te worden van de stad.

Amsterdam
De stad Amsterdam heeft een belangrijke plek in het programma, in het bijzonder in de panelsessies Justice and Belonging in Amsterdam en Understanding Amsterdam. In de eerste staat de vraag centraal of Amsterdam een eerlijke stad kan worden genoemd. Speciale gast bij dit panel is de burgemeester Van der Laan. In de tweede panelsessie gaat het over thema’s als daklozen, stedelijke economie, segregatie, kosmopolisme en de creatieve stad.

Duyvendak presenteert tijdens de conferentie zijn boek The Politics of Home. Belonging and Nostalgia in Western Europe and the United States, dat die week verschijnt en de inspiratie vormde voor het thema van de conferentie. De voertaal van de conferentie is Engels.

Voor meer informatie: Clemens de Olde (c.c.p.deolde@uva.nl) of Walter Nicholls (w.j.nicholls@uva.nl).

Plaats een reactie