De rol van huidbacteriën in de aantrekkelijkheid van mensen voor muggen

Bacteriën spelen een belangrijke rol in de productie van menselijke lichaamsgeur. Onderzocht werd welke rol deze door bacteriën geproduceerde geurstoffen spelen in de aantrekkelijkheid van mensen voor malariamuggen.

Van 48 individuen werd hun aantrekkelijkheid voor muggen bepaald en bacteriemonsters afgenomen van de huid. Dit onderzoek toonde aan dat de samenstelling van de huidbacteriën de aantrekkelijkheid van mensen voor malariamuggen bepaalt.

Individuen met meer bacteriën op de huid zijn aantrekkelijker voor de mug; echter mensen met een grotere bacterie diversiteit op hun huid zijn minder aantrekkelijk. De geurstoffen geproduceerd door de bacteriën werden geïdentificeerd en als synthetische stof getest op hun aantrekkelijkheid voor malariamuggen in Kenia. Mengsels van deze componenten kunnen gebruikt worden in vallen om het aantal malaria muggen te reduceren.

Verder onderzoek naar de rol van de bacteriën op de huid in het gastheerzoekgedrag en gastheervoorkeur van bloedzuigende insecten, kan leiden tot een beter begrip van deze vector-gastheer interacties en bijdragen aan de strijd tegen vectorziekten.

Promotiegegevens
Promotie: N.O. (Niels) Verhulst
Proefschrift: De rol van huidbacteriën in de aantrekkelijkheid van mensen voor muggen
Promotor: prof.dr. M. Dicke (Entomologie)
Promotor: prof. dr.ir. W. Takken
Datum: 9 dec 2010, 11:00 uur
Onderdeel: Laboratorium voor Entomologie
Locatie: Aula, gebouw 362, Gen. Foulkesweg 1, Wageningen
Organisatie: Wageningen University

Plaats een reactie