De opmars van het PGB

De ontwikkeling van het persoonsgebonden budget in nationaal en internationaal perspectief. Het persoonsgebonden budget (pgb) is een geldbedrag dat kan worden gebruikt om professionele of niet-professionele zorg mee in te kopen. Het pgb is een substituut voor zorg in natura. Zowel het gebruik van het pgb als van zorg in natura is de afgelopen jaren flink gestegen.

Het aantal pgb-cliënten groeide echter veel harder (28% per jaar) dan het aantal gebruikers van zorg in natura (1,3% per jaar). In het rapport De opmars van het PGB wordt de sterke groei van het pgb nader in kaart gebracht en verklaard.

De opmars van het PGB geeft verder een overzicht van de bestaande Nederlandse literatuur, plaatst de ontwikkeling van het pgb in internationaal perspectief. Tenslotte gaat het rapport ook in op de vraag of en in hoeverre het pgb tot een nieuwe zorgvraag heeft geleid.

Dr. Klarita Sadiraj, Debbie Oudijk Msc. en dr. Hetty van Kempen zijn onderzoekers bij de onderzoeksgroep Quartaire Sector van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Bij de aanvang van het project werkte drs. John Stevens eveneens bij deze onderzoeksgroep. Inmiddels is hij werkzaam bij de provincie Gelderland.

Plaats een reactie