De ontwikkeling van een vaccin tegen huidkanker

Het DNA-vaccin pDERMATT codeert voor een eiwit (antigeen) wat door huidkankercellen tot expressie wordt gebracht. Uit dierproeven blijkt dat door tatoeëren van pDERMATT in de huid dit antigeen in dusdanige mate wordt aangemaakt dat een immuunrespons tegen tumorcellen kan worden opgewekt. Suzanne Quaak beschrijft in haar proefschrift de farmaceutische ontwikkeling van pDERMATT voor klinische studies in de mens. Quaak heeft een productieproces ontwikkeld door middel van bacteriefermentatie, waarbij pDERMATT wordt gezuiverd van endotoxines, bacterie-DNA, -RNA en -eiwitten. Endotoxine-resten blijken niet toxisch en mogelijk zelfs immuunresponsverhogend in hoge dosering. Quaak zette een stabiliteitsindicerende analysemethode op waarbij de originele DNA-topoisovorm (supercoiled, ccc) gescheiden kan worden van gedegradeerde open circulaire (oc) en lineaire vormen.

Als toedieningsvorm ontwierp Quaak een gevriesdroogd product om pDERMATT voldoende bewaarstabiliteit te geven. Toevoeging van sucrose is hierbij noodzakelijk om het pDNA te beschermen tijdens vriesdrogen. Vriesdroogtijd kan met 40% teruggebracht worden door de toevoeging van tertiair-butylalcohol. Tatoeëren blijkt pDERMATT nauwelijks te beschadigen (minimale omzetting van ccc-DNA naar oc-DNA). In een mensenhuidmodel is de antigeen-expressie na tatoeage van ccc-DNA het hoogst. Het verschil tussen ccc en oc-DNA valt weg door verpakking in een nanodeeltje. Quaak promoveert 28 augustus aan de Universteit Utrecht.

Plaats een reactie