De norm voor registratie van acties op elektronische patiëntdossiers

NEN heeft de nieuwe norm NEN 7513 ‘Logging’ gepubliceerd. De norm voorziet in eisen voor stelselmatige registratie van acties op elektronische patiëntdossiers. Deze registratie maakt het mogelijk de rechtmatigheid van de toegang tot het patiëntdossier te controleren. Daarnaast kan analyse van de logging ondersteuning bieden bij het verbeteren van het proces van de toegangscontrole tot patiëntgegevens.

Het patiëntdossier vormt een wezenlijk onderdeel van een goede zorgverlening aan een patiënt. Voor goede zorg is het essentieel dat gegevens in het dossier integer zijn. Steeds vaker wisselen zorgverleners op elektronische wijze medische gegevens van patiënten uit, binnen en tussen zorginstellingen. Het is belangrijk dat bij de verwerking van deze patiëntgegevens wordt bijgehouden (gelogd) wie, wanneer, welke gegevens vastlegt, raadpleegt of wijzigt.

Bijeenkomst Logging
Op 26 oktober 2010 organiseert NEN een minisymposium in de Jaarbeurs Utrecht. Hier wordt de nieuwe norm gepresenteerd en wordt het onderwerp belicht vanuit zowel de zorgaanbieders als de leveranciers. Daarnaast gaan twee redacteuren van de norm dieper in op de inhoud en context van NEN 7513. Voor het bijwonen van het minisymposium kunt u een e-mail sturen naar nen7510@nen.nl. Dan ontvangt u medio augustus de uitnodiging.

Meer informatie
NEN 7513:2010 nl ‘Medische informatica – Logging – Vastleggen van acties op elektronische patientdossiers’ is te bestellen in de Normshop. U kunt ook contact opnemen met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391, e-mail bestel@nen.nl. Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met mr. drs. Shirin Golyardi, telefoon (015) 2 690 403, e-mail gezondheidszorg@nen.nl.

Plaats een reactie