De noodzaak van het ‘Integrale Kindcentrum’

Een fors aantal congresgangers uit onderwijs, opvang en zorg bespreken dinsdag 5 april 2011 in Spant! Bussum de vorming van het Integrale Kindcentrum. Gezaghebbende sprekers als Sharon Dijksma en de demograaf Prof. Theo Engelen zullen het belang van deze ontwikkeling benadrukken. Het IKC als ‘stip aan de horizon’. Krimpende regio’s, Passend Onderwijs, arbeidsparticipatie, instellingen en wijken die enorm worstelen met negatief gedrag van jongeren geven de noodzaak tot veranderen aan.

Tijdens het plenaire deel van het congres spreekt Sharon Dijksma via een videoboodschap de aanwezigen toe. Prof. Theo Engelen geeft een doorkijkje vanuit de demografische ontwikkelingen in Nederland. Hij laat zien welke essentiële veranderingen in samenleving en gezin een rol spelen in de wereld van het zich ontwikkelende kind.

Andere tijden
In overzichtelijk georganiseerde Integrale Kindcentra moeten kinderen van nul tot veertien effectieve en renderende zorg, onderwijs en opvang ontvangen, het liefst de hele klok rond.CED-Groep en Stichting Brede Scholen Nederland (SBSN) kennen dit veld op hun duimpje en zien mogelijkheden om gedurfde wijzigingen bespreekbaar te maken.

De Onderwijsraad verschijnt met een advies waarin onderzoek naar kansen tot eigentijdse vorming een centraal thema vormt; hiermee sluit ook zij aan op de mogelijkheden die een IKC zou kunnen bieden. De uitdaging: Denken vanuit de vraag van maatschappij, kind en opvoeder.

Concrete tools voor de praktijk
In de praktijk wordt al flink geëxperimenteerd met bijvoorbeeld flexibele lestijden en samengaan van verschillende instellingen. Met deze bijeenkomst voor afgevaardigden uit zorg, onderwijs en opvang willen CED-Groep en SBSN de landelijke discussie verder stimuleren en bieden zij concrete routes en handvatten aan.

Plaats een reactie