De mondhygiënist als breekijzer

De Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) wil een betere samenwerking en intensiever overleg met mondhygiënisten die in een tandartspraktijk werken. De ANT heeft daarvoor de Commissie Mondhygiënist in Teamverband (ComMiT) opgericht.

Mondhygiënist en psycholoog Edwin van Leeuwen is voorzitter van de commissie. De eerste publicatie van ComMiT heeft de titel ‘De mondhygiënist als breekijzer‘ en is een kritische beschouwing op de vraag met welk mandaat de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) eigenlijk aan de onderhandelingstafels zit.

Worden de mondhygiënisten die tevreden zijn met de huidige taakverdeling voldoende gehoord? Of kijken ze stil toe hoe de eigen koepelorganisatie ze als hefboom gebruikt om de ambities van een kleinere groep vrijgevestigde mondhygiënisten te realiseren? – ComMiT

Poortwachtersrol

Verreweg het grootste deel van de mondhygiënisten in Nederland werkt in een tandartspraktijk en is daar een zeer belangrijk deel van het behandelteam. In de discussie rond de taakherschikking lijkt de beroepsvereniging voor mondhygiënisten zich echter veel meer te richten op de belangen van de vrijgevestigde mondhygiënisten. De ANT miste de stem van de mondhygiënisten in tandartspraktijken in de politieke discussie en richtte daarom ComMiT op.

mondhygienist-als-breekijzer

Edwin van Leeuwen hoefde niet lang na te denken toen hij als voorzitter werd gevraagd: “In de discussie over taakherschikking zouden we haast vergeten dat de meerderheid van de mondhygiënisten naar volle tevredenheid in een tandartspraktijk werkt en een zeer gewaardeerde collega is van de tandarts. Veel van deze mondhygiënisten, waaronder ikzelf, voelen zich niet gehoord in de huidige discussie en hebben bovendien geen vertrouwen in de gekozen koers van de beroepsvereniging. De ANT vond het belangrijk om deze groep binnen ComMiT toch een stem te geven. Uiteraard zet ik mij daar graag voor in”.

Enquête

Van Leeuwen is direct gestart met een enquête onder zijn collega’s, om te toetsen wat zij vinden van de ophef over de taakherschikking en om er achter te komen in hoeverre zij zich kunnen vinden in de manier waarop de nieuwe zelfstandige bevoegdheden worden verworven. Daarnaast heeft hij een aantal mondhygiënisten geïnterviewd.

“Op korte termijn willen we van zo veel mogelijk mondhygiënisten horen, die zich niet vertegenwoordigd hebben gevoeld”, zegt Van Leeuwen.“Ik roep ze op te mailen over dat wat ze dwars zit met betrekking tot de koers die nu gevaren wordt en te laten horen wat ze echt belangrijk vinden. We zijn verder bezig met het opzetten van een nieuwsbrief om de mondhygiënist in teamverband op de hoogte te houden van onze inspanningen”.

Plaats een reactie