De mogelijkheden en onmogelijkheden bij de behandeling van kanker

Woensdag 30 maart 2011 is de achtste, herziene druk van het boek Oncologie verschenen. Het boek biedt een helder inzicht in de diversiteit van de oncologische problematiek en maakt duidelijk wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn bij de behandeling van kanker.

Sinds 2009 is kanker doodsoorzaak nummer één in Nederland. Toch is de levensverwachting voor mensen met kanker toegenomen. Multidisciplinaire teams spelen een steeds grotere rol in de diagnostiek en behandeling. Zij zorgen ervoor dat in de gehele oncologische keten optimale zorg kan worden geboden.

De nieuwe druk van Oncologie volgt deze multidisciplinaire benadering. Daarom is dit leerboek geschreven door auteurs die werkzaam zijn in de diverse relevante vakgebieden. Het geeft een actueel overzicht van oncologische vraagstellingen op het gebied van het ontstaan van kanker, genetische predispositie, diagnostiek, behandeling, begeleiding en nieuwe ontwikkelingen van deze ziekte. Daarnaast is er speciale aandacht voor de manier waarop de zorg in Nederland is georganiseerd.

Oncologie is bedoeld als leerboek voor studenten geneeskunde en verpleegkunde. Daarnaast is het een naslagwerk voor (huis)artsen en verpleegkundigen die in de praktijk met oncologische vraagstukken te maken hebben.

Onder redactie van: prof. dr. C.J.H. van de Velde, prof. dr. W.T.A. van der Graaf, prof. dr. J.H.J.M. van Krieken, prof. dr. C.A.M. Marijnen, prof. dr. J.B. Vermorken | ISBN 9789031362318 | EUR 49,50

Plaats een reactie