De Krom licht budget WWNV toe

Voor de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) is in 2015 voor gemeenten alles bij elkaar € 2,6 miljard aan zogenoemd gebundeld re-integratiebudget beschikbaar. Daarvan is naar schatting € 1,8 miljard voor de sociale werkvoorziening.

De Krom constateert dat er grote verschillen bestaan tussen bedrijven in de sociale werkvoorziening, als gevolg van keuzes die lokaal worden gemaakt. De verschillen hangen onder andere samen met de mate waarin sw-bedrijven erin slagen hun mensen bij gewone werkgevers aan de slag te krijgen. Daardoor kunnen sw-bedrijven een positief of een negatief bedrijfsresultaat boeken.

In zijn brief constateert De Krom dat er circa 800 miljoen ingezet zou kunnen worden voor de reintegratie van alle groepen die straks onder de WWNV vallen. Bovendien kunnen de beschikbare middelen effectiever en selectiever worden ingezet. Gemeenten krijgen de vrijheid die middelen naar eigen inzicht te besteden.

In de plannen van het kabinet gaan gemeenten de nieuwe WWNV uitvoeren. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk mensen met arbeidsvermogen bij een gewone werkgever aan de slag gaan. Daarvoor stelt het kabinet het instrument loondispensatie ter beschikking. Werkgevers krijgen daarmee de mogelijkheid mensen met beperkingen naar hun productiviteit te betalen. Het kabinet wil de WWNV op 1 januari 2013 laten ingaan.

Plaats een reactie