De kracht van zelfhulp en zelfzorg

Op maandagmiddag 19 september 2011 wordt in de kapel van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis een bijeenkomst georganiseerd over zelfhulp in de gezondheidszorg. Vertegenwoordigers van cliëntenraden en zelfhulporganisaties, geestelijk verzorgers, zorgprofessionals en belangstellenden ontmoeten elkaar om te praten over de veranderde relatie tussen hulpverlener en patiënt.

Door internet, lotgenotencontact en andere vormen van zelfhulp en zelfzorg worden patiënten kundig, deskundig vanuit hun eigen ervaringen. Dit vraagt om een ander invulling van de relatie met artsen en verpleegkundigen dan vroeger.

Het doel van dit symposium is meer bekendheid te geven aan de zelfhulpgroepen die er in de regio Noordoost-Brabant zijn en het belang ervan te verkennen. De bijeenkomst wordt georganiseerd ter gelegenheid van de opening van de kapel en de islamitische gebedsruimte.

Het thema zelfhulp en zelfzorg wordt tijdens de bijeenkomst vanuit verschillende ethische hoeken belicht. Sprekers zijn onder meer rabbijn Raphael Evers, hoogleraar Ethiek Frits de Lange van de Protestantse Theologische Universiteit Kampen en Mohamed Ajouaou, hoofd Islamitisch Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Na de pauze is er volop ruimte voor discussie met een breed samengesteld panel onder leiding van Mariet Paes, directeur Provinciale Raad Gezondheid Brabant. Mevrouw Paes heeft als lid van de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis het initiatief genomen voor de bijeenkomst, en deze samen met de Cliëntenraad en de Dienst Geestelijke Verzorging van het JBZ georganiseerd.

Het symposium begint om 15.00 uur en eindigt om 19.00 uur. Er is plaats voor circa 100 deelnemers in de kapel van het nieuwe Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantlaan 1, ‘s-Hertogenbosch. Ga voor meer informatie en aanmelding naar de website: www.clientenraadjbz.nl

Plaats een reactie