De Kracht van Vrouwen

De Kracht van Vrouwen is het thema van de viering van de 100ste Internationale Vrouwendag op vrijdag 2 maart 2012 in Theater Concordia, Hoge zand 42, Den Haag. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Samenwerkingsverbanden van het Landelijk Overleg Minderheden (LOM), de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) en FNV Vrouw.

Op het programma staat onder meer een inleiding van Rixt Meines, headhunter voor commissariaten, toezichthouders en voorzitters brancheorganisaties bij het Nationaal Register. Zij geeft haar visie op de kracht van vrouwen.

In interactieve deelsessies kunnen deelnemers ook zelf met het thema aan de slag.

In de deelsessie ‘Economische zelfstandigheid’ worden de gevolgen besproken van overheidsbeleid dat er van uitgaat dat iedereen voor het eigen inkomen verantwoordelijk is en partnertoeslagen zijn of worden afgeschaft. Economische zelfstandigheid als middel tot een breder perspectief, meer onafhankelijkheid en een groter zelfvertrouwen.

In ‘Kracht en weerbaarheid’ gaan deelnemers op zoek naar bronnen van kracht en weerbaarheid van vrouwen in relatie tot huiselijk geweld.

‘Vrouwen met lef’ geeft deelnemers tijd om even stil te staan bij hun eigen lef en de keuzes die ze maken. Wat gebeurt er in je omgeving als je lef toont?

In ‘Talent van vrouwen’ gaan deelnemers op zoek naar hun eigen kracht. Waar ben je goed in, wat maakt jou uniek, wanneer ben je succesvol? Met behulp van beelden, verhalen en intuïtie ontdek je wat jouw kwaliteiten zijn.

Het programma wordt afgesloten met een Parade van krachtige vrouwen, waarin vrouwen die zich vrijwillig of beroepsmatig sterk maken voor anderen, bijvoorbeeld voor gelijke kansen voor jongeren of een betere positie voor vrouwen, worden bevraagd over hun drijfveren en ambities.

Plaats een reactie