De klant kan niet kiezen

Mensen kunnen kiezen en maken iedere dag veel keuzes. De meeste mensen zijn zich echter niet bewust van de invloed van hun omgeving op de keuzes die ze maken. Daarover gaat de oratie ‘De klant kan niet kiezen’ van prof.dr. Bas Donkers. Hij aanvaardt hiermee op vrijdag 12 april 2013 het ambt van bijzonder hoogleraar Marketing Research vanwege het Erasmus Trustfonds aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

In zijn rede gaat Donkers in op de impact van wat mensen zien (en wat ze niet zien), van wat mensen ervaren (en wat ze juist niet ervaren) en meer algemeen de impact van de meest opvallende kenmerken van de beslissingscontext op de uiteindelijke keuze. Hij levert bewijs aan de hand van een aantal toepassingen die variëren van online consumentenzoekgedrag tot aan het voorschrijfgedrag van huisartsen. De lessen die hieruit moeten worden getrokken door marketeers en beleidsmakers worden geïllustreerd op het gebied van de waardering van gezondheidstoestanden en van pensioensparen.

Over Bas Donkers
Bas Donkers promoveerde in 2000 in de econometrie aan de Universiteit van Tilburg. Hij is werkzaam bij de sectie Marketing van de vakgroep Bedrijfseconomie van de Erasmus School of Economics. Donkers is lid van ERIM en van het Tinbergen Instituut en fellow bij Netspar en CentER.

Zijn onderzoek richt zich op de modelmatige analyse van het gedrag van consumenten. Hierbij worden inzichten vanuit de economische theorie en de meer gedragsmatige disciplines geïntegreerd en gekwantificeerd. Deze inzichten kunnen vervolgens gebruikt worden door zowel marktpartijen als beleidsmakers.

Daarnaast houdt Bas Donkers zich bezig met methoden om consumentenpreferenties te meten. Dit onderzoek helpt om te komen tot een verbeterde aansluiting van vraag en aanbod in de markt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg of de financiële dienstverlening, of tot methoden om consumenten te helpen bij het sneller vinden van het juiste product in een online omgeving. Publicaties van zijn hand zijn verschenen in internationale toptijdschriften zoals Marketing Science, Journal of Marketing Research en Econometric Theory.

Voorafgaand aan de oratie wordt een symposium georganiseerd.

Plaats een reactie