De invloed van prenatale testosteronwaarden op de taakverdeling in de hersenen

0
797

Lateralisatie in het brein (cerebrale lateralisatie) vindt plaats rond het zesde levensjaar. Het heeft te maken met de taakverdeling binnen de hersenen. Het promotieonderzoek van Jessica Lust richt zich op twee aspecten van het ontstaan van lateralisatie in het brein: de ontwikkeling binnen het individu en de functie voor de overleving van het individu. Ze gebruikt hiervoor een unieke dataset van prenatale testosteronwaarden en bepaalde de individuele lateralisatiepatronen met fTCD.

Lust concludeert dat een hogere mate van prenatale blootstelling aan testosteron gerelateerd is aan een sterkere lateralisatie van taalfuncties naar de linker hersenhelft. Bij jongens lijkt de sterkere lateralisatie van taalfuncties als gevolg van een hogere mate van prenatale blootstelling aan testosteron te worden veroorzaakt door een slechtere verbinding tussen de hersenhelften. Bij meisjes lijkt de sterkere lateralisatie van taalfuncties als gevolg van een hogere mate van prenatale blootstelling aan testosteron te worden veroorzaakt door een hogere functionaliteit van de taalgebieden in de linker hersenhelft.

Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat lateralisatie een wijd verspreid fenomeen is dat de evolutie heeft doorstaan. Omdat een afwijkende lateralisatie bij mensen gerelateerd is aan bepaalde stoornissen (bijv. dyslexie), is de hypothese ontstaan dat lateralisatie van het brein een voordeel moet hebben voor het individu. Lust kon dit echter niet aantonen.

Jessica Lust (Zaandam, 1980) studeerde psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek bij de afdeling Klinische en ontwikkelingsneuropsychologie. Het werd grotendeels gefinancierd door NWO.

Promotiegegevens
Promovendus: mw. J.M. Lust
Proefschrift: Plasticity and function of cerebral lateralization
Promotor(s): prof.dr. J.M. Bouma, prof.dr. A.G.G. Groothuis
Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
Datum: 15 september 2011, 13.15 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen