De ideale leider is masculien

Het mannenkabinet van Rutte sluit aan bij onze verwachtingen van leiders in crisistijd. Als het economisch slecht gaat willen we sterke, masculiene leiders. Bazen die dominant zijn, zeggen waar het op staat, die hun nek durven uitsteken en risico’s durven nemen.

Dat blijkt uit onderzoek van Intermediair en de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit van Tilburg onder ruim vijftienhonderd hoogopgeleiden. En masculiene leiders associëren we (overigens ten onrechte) nog steeds met mannen.

Feminiene trekken – empatisch en betrokken zijn, goed luisteren en draagvlak zoeken – worden nu minder belangrijk gevonden voor leidinggevenden dan voor de crisis.

Opmerkelijk daarbij is dat mensen in hun eigen dagelijks werk niet echt gelukkiger worden van masculiene leiders: feminiene (en androgyne) leiders beter scoren in de praktijk. Als we dezelfde respondenten vroegen om hun eigen leiders te typeren en een rapportcijfer te geven, zagen we dat de androgyne bazen (zij die masculiene en feminiene eigenschappen combineren) het hoogste cijfer kregen: bijna een acht. De feminiene kregen een dikke zeven en masculiene leidinggevenden zaten onder de 6,5.

‘Daarbij komt’, zegt onderzoeker Janka Stoker, hoogleraar Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen, ‘dat we aan het begin van de crisis onze buik vol hadden van masculiene leiders. Die hadden voor een deel immers de crisis veroorzaakt door veel te veel risico te nemen en onverantwoorde bonussen uit te keren.’ 95 procent van de ondervraagden vindt inderdaad dat de crisis is veroorzaakt door falend leiderschap. ‘Het lijkt er dus op dat de financiële crisis de behoefte aan het soort leiderschap versterkt dat bij uitstek debet aan de crisis was’, aldus Stoker.

De voorkeur voor een masculiene leider lijkt niet gestoeld op de realiteit, maar op een soort diepgeworteld oerverlangen naar krachtige leiders in onzekere tijden, is dan ook de conclusie van Bram Buunk, evolutionair sociaal psycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen in de Intermediair van deze week.

Plaats een reactie