De behandeling en prognose van de ziekte IHA bij honden

0
1291

Immuungemedieerde hemolytische anemie (IHA) is een van de meest voorkomende auto-immuunziekten bij de hond. De honden ontwikkelen binnen enkele dagen een ernstige bloedarmoede, een heftige ontstekingsrespons en een verhoogde kans op trombose.

Christine Piek onderzocht welke factoren de kans op herstel bepalen. Behandeling met het medicijn prednisolon biedt goede resultaten, toonde de promovenda aan.

Het sterftepercentage bij honden met IHA ligt rond de 25-50%. Sterfte treedt vooral op in de eerste twee weken na de diagnose. Piek toonde aan dat de aanwezigheid van leverschade, nierschade, de heftigheid van de ontstekingsrespons en stollingsafwijkingen in deze kritieke fase bepalend zijn voor de kans op herstel.

De standaardbehandeling van honden met IHA bestaat uit het toedienen van een combinatie van medicijnen: prednisolon, een synthetisch hormoon dat de immuunrespons onderdrukt, en azathioprine, een stof die remmend werkt op de deling van cellen. Een groot nadeel van azathioprine is dat het potentieel kankerverwekkende eigenschappen heeft bij langdurig contact met deze stof of met de afbraakproducten hiervan die door de hond worden uitgescheiden.

Piek vergeleek de resultaten van beide behandelingen en toonde aan dat de combinatiebehandeling geen betere resultaten boekt dan de behandeling met alleen prednisolon. Tevens bleek dat bij de meeste honden een behandelingsduur van drie maanden voldoende was, in tegenstelling tot de vaak geadviseerde levenslange behandeling.

Weefseltromboplastine, een stof uit celmembranen, is een belangrijke veroorzaker van de verhoogde kans op trombose waarmee IHA gepaard gaat. Deze stof wordt onder andere tijdens een ontstekingsreactie geproduceerd. Bij honden met IHA wordt een verhoogde productie van weefseltromboplastine gezien. De onderzoeksresultaten suggereren ook dat de weefseltromboplastine niet door de ontstekingscellen maar door de bloedplaatjes geproduceerd wordt. Dit biedt nieuwe mogelijkheden voor het toepassen van antistollingsmiddelen en daarmee mogelijk een betere behandeling van IHA.

Promotiegegevens
Promovendus: Christine J. Piek
Faculteit: Faculteit Diergeneeskunde
Proefschrift: Prognosis in canine idiopathic immune-mediated haemolytic anaemia
Promotor 1: Prof. dr. J. Rothuizen
Copromotor 1: Dr. E. Teske
Copromotor 2: Dr. L.C. Penning
Datum en tijd: 30/8/2011, 16:15 uur
Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht