De apotheker draait door

0
537

In zijn oratie gaat professor David Burger in op het onderzoek dat hij deed naar de rol van de apotheker bij de ontwikkeling van geneesmiddelen voor een aantal belangrijke infectieziekten, zoals HIV, tuberculose en schimmelinfecties.

Veel geneesmiddelen die op de markt komen, zijn nog niet voldoende doorontwikkeld. Daarnaast moet essentiële informatie over bijvoorbeeld dosering, het gebruik bij kinderen of wisselwerkingen met andere geneesmiddelen vaak nog verzameld worden.

Burger toont aan een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan een beter gebruik van geneesmiddelen bij bovengenoemde aandoeningen, door nauwe samenwerking tussen arts en apotheker. Zo kunnen resistentie of ernstige bijwerkingen voorkomen worden. De activiteiten die nodig zijn om dit te bereiken, beperkten zich niet tot Nederland, mede omdat HIV en tuberculose veel voorkomen in ontwikkelingslanden. Burger nam mede het initiatief voor een aantal internationale projecten in onder andere Thailand, Indonesië, Tanzania en Zambia, zodat ook patiënten in die landen kunnen profiteren van onze kennis van nieuwe geneesmiddelen.

Biografie
Prof. dr. David Burger (Ridderkerk, 1964) behaald in 1990 zijn apothekersdiploma aan de Universiteit van Utrecht. Hij promoveerde in 1994. Momenteel werkt hij in het UMC St Radboud te Nijmegen als Ziekenhuisapotheker/Klinisch Farmacoloog. Tot 2005 coördineerde hij het geneesmiddelonderzoek in het UMC. Ook startte hij een onderzoekslijn naar de Klinische Farmacologie van Antimicrobiële Middelen met focus op HIV, tuberculose, schimmelinfecties en hepatitis C. Op 1 april 2011 is hij benoemd tot hoogleraar Klinische Farmacie aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Oratiegegevens
Orateur: de heer prof. dr. D. Burger
Titel oratie: De Apotheker Draait Door
Faculteit: Faculteit der Medische Wetenschappen
Datum: vrijdag 18 november 2011, 15:45 uur
Locatie: Academiezaal Aula, Comeniuslaan