De aftrek van specifieke zorgkosten in negen vragen

Geld terug van de Belastingdienst. Ook u kunt ervoor in aanmerking komen. Hebt u aantoonbaar veel uitgaven voor zorg, hulpmiddelen en voorzieningen? Dan kunt u die vrijwel zeker aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting, onder het kopje ‘specifieke zorgkosten’. Hoe dat in zijn werk gaat? U leest het in negen korte vragen en antwoorden.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2011. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2012. Kees Dijkman, auteur.

1. Wat moet ik doen om dit voordeel naar me toe te halen?
Een aangifte inkomstenbelasting indienen. Bent u een beetje vertrouwd met de computer, ga dan naar de website Belastingdienst.nl en download het Aangifteprogramma 2011. Doet u liever aangifte op papier, bel dan met de Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag een P-biljet aan.

2. Oh? Ik betaal nu toch helemaal geen belasting? Straks krijg ik nog een aanslag en moet ik bijbetalen!
Die kans is niet groot. Bovendien betaalt u in feite wel degelijk belasting, al draagt u het niet zelf af. Zelfs over een minimumuitkering zoals Wajong of de bijstand houdt de uitkeringsinstantie elke maand al een flink bedrag aan belastinggeld in. Kijk maar op uw loonstrookje, onder het kopje ‘Loonheffing’. Een deel daarvan kunt u terugvragen bij de Belastingdienst, als u recht hebt op aftrek. Bijvoorbeeld voor specifieke zorgkosten.

3. Hoe zit dat als mij inkomen zo laag is dat ik nauwelijks of geen belasting betaal? Dan kan ik toch ook niets terugkrijgen?
Uw inkomen kan inderdaad zo laag zijn dat u nauwelijks of zelfs helemaal geen belasting hoeft te betalen. In dat geval kunt u toch belastinggeld terugkrijgen vanwege aftrekbare specifieke zorgkosten. Dat komt door een speciale Tegemoetkomingsregeling. Als u specifieke zorgkosten hebt opgevoerd bij uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling, dan krijgt u daarover vanzelf bericht van de Belastingdienst.

4. De aftrek van zorgkosten was toch afgeschaft?
Gelukkig niet. Er is wel veel veranderd de afgelopen jaren. De premie voor de basisverzekering is niet langer aftrekbaar. Het eigen risico in de basisverzekering ook niet. Eigen bijdragen zijn niet meer aftrekbaar. Een aantal standaard aftrekposten is vervallen. Daar staat tegenover dat de drempel voor de aftrek flink is verlaagd, met name voor mensen met een laag tot modaal inkomen. Hebt u aantoonbaar hoge zorgkosten, dan komt u al snel in aanmerking voor teruggave van belastinggeld.

5. Om wat voor kosten gaat het dan?
De aftrekpost specifieke zorgkosten bestaat uit verschillende onderdelen. Hieronder staan ze op een rijtje.
– Genees- en heelkundige hulp. Het gaat bij dit onderdeel om (1) medische en paramedische zorg inclusief tandartskosten en (2) om uitgaven voor particuliere verpleging en verzorging. Uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor verpleging of verzorging vallen hier ook onder. Kosten voor ooglaserbehandelingen kunt u niet aftrekken.
– Reiskosten voor ziekenbezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reist u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.
– Voorgeschreven medicijnen. Het gaat alleen om geneesmiddelen op voorschrift van een arts, waar u geen (volledige) vergoeding voor hebt gekregen, bijvoorbeeld doordat u moest bijbetalen voor duurdere medicijnen. Ook homeopathische geneesmiddelen vallen hier onder, maar alleen als ze zijn voorgeschreven door een arts.
– Hulpmiddelen. Denk aan gehoorapparaten, kunstgebitten en bruggen, steunzolen, elastische kousen, prothesen, loophulpmiddelen, rolstoelen en de laadkosten voor accu’s van scootmobielen en elektrische rolstoelen. Uitgaven voor brillen en contactlenzen zijn niet aftrekbaar.
– Vervoer. Het gaat hierbij om de vervoerskosten die u maakt vanwege uw handicap of ziekte. Denk vooral aan ziekenvervoer voor bezoeken aan artsen of andere behandelaars. Reist u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Neemt u de auto, hanteer dan als vuistregel een tarief van € 0,35 per kilometer.
– Dieet op voorschrift van een arts of erkende diëtist. U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabellen van de Belastingdienst.
– Extra uitgaven voor kleding en beddengoed. Kunt u aantonen dat u vanwege uw handicap of ziekte meer dan € 600 extra kosten hebt gemaakt voor kleding en beddengoed, dan mag u standaard € 750 aftrekken. Kunt u dat niet, maar blijkt ‘uit algemene kennis of uit eerdere aangiften’ dat uw handicap of ziekte inderdaad extra kosten voor kleding en beddengoed met zich meebrengt, dan mag u € 300 aftrekken.
– Woningaanpassingen. De woning moet op medisch voorschrift zijn aangepast. Bovendien geldt een ingewikkelde verrekening met de mogelijke waardestijging. De regeling geldt ook voor huurwoningen, nieuwe woningen en vakantiehuisjes.
– Andere aanpassingen. Bijvoorbeeld specifieke aanpassingen aan uw auto.
– Uitgaven voor extra gezinshulp. Het gaat bij deze post alleen om particuliere hulp, zonder Wmo-indicatie. Ook uitgaven boven een bruto persoonsgebonden budget voor huishoudelijke hulp vallen hier onder.

6. Dat is heel wat. Kan ik al die kosten aftrekken?
Helaas niet. Er geldt een drempel. Uw zorgkosten moeten hoger zijn dan die drempel. U kunt alleen de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe hoger de drempel. Gebruikt u het aangifteprogramma, dan berekent het programma automatisch hoe hoog de drempel voor u is en of u die drempel haalt.

7. Haal ik die drempel?
Gemakkelijker dan u denkt. Want hebt u een laag inkomen (niet meer dan € 33.485), dan mag u een aantal specifieke zorgkosten verhogen met een vast percentage. Gebruikt u het Aangifteprogramma, dan berekent het programma automatisch de verhoging. De verhoging telt mee om de drempel te halen.

8. Gelden er verder nog regels?
Zeker. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die u zelf draagt. Hebt u een vergoeding gekregen, dan kunt u de uitgaven niet ook nog eens aftrekken. U moet de kosten bovendien in 2011 betaald hebben. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn.

9. Daar heb ik dus deskundige hulp bij nodig?
Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel handig. Gelukkig zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond.

Auteur: Kees Dijkman

Deze informatie wordt u aangeboden door de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Voor uitgebreide informatie, kijk op de website Meerkosten.nl, in de rubriek ‘Belastingvoordeel’ of bestel de brochure ‘Belastingvoordeel 2011 voor mensen met een handicap en chronisch zieken’ bij de CG-Raad bestellijn, telefoon (030) 291 66 11.

Hoe te bestellen:
U kunt de brochure ook bestellen door het overmaken van een bedrag van € 5.80 op rekeningnummer 3188522 ten name van de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad te Utrecht onder vermelding van Belastingbrochure 2010, uw naam, adres, postcode en woonplaats.

Plaats een reactie