Database patiëntveiligheid op website

In de Database Patiëntveiligheid heeft ZonMw 140 projecten op het gebied van patiëntveiligheid samengebracht. Hiermee wil de organisatie eraan bijdragen dat kennis op dit gebied gemakkelijk vindbaar is en haar weg vindt naar de praktijk.

Zorgverleners willen schade door hun handelen voorkomen. Toch gaat er weleens wat mis, waardoor cliënten en patiënten schade oplopen die vermeden had kunnen worden.

In de afgelopen jaren zijn er op het gebied van patiëntveiligheid vele onderzoeken gedaan, concrete producten en instrumenten ontwikkeld en implementatietrajecten gestart. De Database Patiëntveiligheid brengt dit soort initiatieven uit alle zorgsectoren samen. Relatief veel projecten betreffen de eerste lijn, ziekenhuizen en verplegings- en verzorgingshuizen. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld medicatieveiligheid, systemen voor het veilig melden van incidenten, veiligheid op de operatiekamer, intensive care en hartbewaking, valpreventie en vrijheidsbeperking.

In de database staan zowel afgeronde als nog lopende projecten. Het gaat daarbij niet alleen om projecten die ZonMw heeft gefinancierd, maar ook om initiatieven van andere organisaties. Wie projecten wil aanmelden, kan contact opnemen met veiligheidindezorg@zonmw.nl.

Zoek projecten op de Database Patiëntveiligheid.

Plaats een reactie